‘Den Haag Vandaag’ was even ‘Hier Hilversum’

Het is stil geworden in het midden van de politiek, want veel kiezers hebben in november 2006 ideologisch gestemd en zijn allerlei uitgesproken richtingen in geschoten.

Dat vraagt dus om een ingewikkelde kabinetsformatie. Want ideologische veren passen niet in een houding, die bereid maakt tot compromissen. En het afgelopen regeringsjaar heeft 3 miljard begrotingsoverschot – dat is mooi voor die torenhoge staatsschuld, zou ik zeggen.

En nu moeten ze in Den Haag Vandaag bericht geven over Hilversum, een militair complex, waar de drie onderhandelende partijen op appèl zijn en niet op de plaats rust! Het verzamelde journaille moet op afstand blijven. Het lijkt of de tijd even stil staat bij de goede oude radio met: ‘Hier Hilversum’.

Wat zou het worden? Ik hoop, dat er een harmonieus resultaat komt met een houding waarin sprake is van enige bevlogenheid, idealisme, wilskracht, lef.

Mag ik één dingetje noemen uit de verkiezingstijd? Ik denk aan de opmerking van de heer Bos, dat onze ouderen in de verpleeghuizen uitdrogen. Premier Balkenende had het uitgezocht: van de 630 verpleeghuizen in Nederland hebben vier huizen verscherpt toezicht en die vier huizen gaan uit van twee stichtingen. En prompt zei de heer Bos, dat zo’n 25 – 35% van de ouderen uitdrogen en lijden aan ondervoeding. Je moet het maar durven zeggen over onze verpleeghuizen, waarvan ik enkele regelmatig bezoek en veel tevredenheid en hartelijkheid ontmoet. Waarom zegt de heer Bos niet, dat de salarissen van verpleeghuisdirecteuren omlaag moet? Want eerlijk gezegd, vind ik die salarissen (meer dan een minister-president) onbehoorlijk.

En wat vindt u, zullen we ook voor de onderhandelaars in de kabinetsformatie bidden? Moeten die gaan lijken op koning Ahasveros (van Esther) die allemaal cadeautjes gaf aan het volk? Of moeten ze een geestelijk leiderschap tonen? Ik kies voor dat laatste. En ik knipoog naar Psalm 72, waar David voor zijn Salomo een mooie wenstoon treft: redder van armen, het recht en de gerechtigheid van God ontvangen, eerlijk doen en aan de vrede van de Heer dienstbaar willen zijn. Voor zo’n beleid kun je ook bidden: Heer, het werk van onze handen, bevestig dat.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten