“Niet te veel eer voor dat andere mannetje”

Deze zondagmorgen gaat ‘t over een inspirerende ontmoeting. Ik heb er bij het thema het woordje ‘weer’ voor gezet. Want Elisabeth en Maria zijn niet de enigen die een goede ontmoeting hebben. In de loop der tijden zijn in de kerk talloze goede, helpende, bemoedigende ontmoetingen geweest. Ik draag heel wat herinneringen mee aan gesprekken in het ziekenhuis of thuis, waar een positieve werking van uit is gegaan. Soms om te beginnen met de moed in de schoenen en grote verlegenheid in je hoofd.

Die herinneringen draag ik veelal in mijn hart, zonder dat iemand daar iets van weet. Ik loop er niet mee te koop. Toch heb ik de laatste tijd er nogal eens een boekje over open gedaan. Omdat de kerk een gemeenschap is, waarin mooie momenten samen beleefd en met elkaar gedeeld mogen worden. Het is ook tegengas tegen kritiek op kerkelijk erf. Er kan zo lelijk gedaan worden over elkaar. Dat kan op school, in de kerk, thuis en op je werk. Sommige mensen hebben reden tot klagen, anderen maken er een potje van.

Daarom, om tegengas tegen negativisme te geven, daarom is het goed af en toe een boekje open te doen over deze dingen: goed, als de gemeente dat ook hoort.

Zo denk ik deze week terug aan gesprekken over de moeite om ziekte en afbraak onder ogen te zien. Eén ding geloof ik, zei ik: God doet je dit niet aan. Jezus laat juist zien, hoe hij zich inzet om zieken te genezen. En wat Jezus doet, is God ten voeten uit. Ja, werd toen geantwoord, dat lelijke, dat doet dat andere mannetje en die moet niet veel eer krijgen. Begrijpt u “dat andere mannetje”? Je kunt daar schouderophalend over doen, maar Jezus leert ons te bidden: ’verlos onze van de boze’. Soms wordt dat vertaald met ‘verlos ons van het kwaad‘, maar dat is te vrij vertaald.

Zo mogen we in de naam van Jezus elkaar in persoonlijke gesprekken zicht geven op de rust en de ruimte van de hemelse Vader. Dat is dus niet alleen werk voor de dominee! Het is de binding aan de Heer en aan elkaar, voor iedereen.

Soms pakt een gesprek verbazend bevrijdend uit. Wie al twijfelt over de zin van kerk en geloof, zal dan wel stil worden. Van verwondering, dat Gods naam niet onderging, maar er bovenop helpt.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten