“Samen op weg” gaat nu richting fusie

Op zondag 21 september hopen we na de startdienst ‘s morgens een bijzondere actie te beleven: een stemming over de landelijke fusie in “Samen op weg”.

Belijdende leden mogen stemmen en ze kunnen voor of tegen stemmen.

De gereformeerde synode heeft hiervoor speciaal de eigen kerkorde gewijzigd om iedere kerkenraad de taak te laten uitvoeren om de gemeente te raadplegen over de fusie. Op grond daarvan bepaalt de kerkenraad een standpunt, zendt dat aan de synode, die dan op 12 december 2003 de eindconclusie trekt.

Die landelijke fusie houdt – vanaf 1 mei 2004 – concreet vijf dingen in:
1. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland gaat in werking
2. De Protestantse kerk in Nederland is de voortzetting en rechtsopvolger van de drie Samen op weg-kerken
3. De hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken en de Evangelisch-Lutherse gemeenten worden – in civiel-rechtelijk opzicht – zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland
4. De leden van een gereformeerde kerk worden als lid van de plaatselijke gemeente tevens lid
van de Protestantse kerk in Nederland
5. De Protestantse Kerk in Nederlander wordt rechtsopvolger van de generale en particuliere synoden van de Gereformeerde Kerken (dat is landelijk en provinciaal)

Als je ‘ja’ zegt, dan zeg je ‘ja’ tegen een kerkstructuur; dan zeg je ‘ja’ tegen kerkverenigend beleid van de afgelopen veertig jaar. Als je ‘nee’ zegt, wijs je dat alles af.

De gereformeerde synode hecht eraan, dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Of die mening invloedrijk zal zijn, is de vraag. Als een groot deel van de gemeenteleden ‘ja’ zegt, of ‘nee’, is dat natuurlijk wel een graadmeter.

Woensdag 17 september is er een informatieavond over “Samen op weg”. Zo bereiden we ons voor op de stemming van zondag 21 september. Op de zondag van de stemming is er nauwelijks ruimte voor informatie. Het is per slot zondag en dan ligt de nadruk op de viering van de erediensten. Wie graag meer wil weten, is die woensdag voor de zondag van de stemming hartelijk welkom vanaf 20.00 uur is in de grote zaal.

Voor alle duidelijkheid: het gaat over de landelijke fusie en niet over onze plaatselijke situatie. Schriftelijke vragen en mondelinge vragen voor de informatieavond zijn welkom bij de pastorie, tel 482723; schriftelijke stemverklaringen die meetellen voor de stemming van 21 september zijn welkom bij de scriba.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten