11 november: Sint Maarten

Maarten ging op jonge leeftijd bij het leger en trok naar Gallië. Als soldaat kwam hij bij de stadspoort van Amiens een arme tegen. Maarten sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel in tweeën, gaf de ene helft aan de arme en trok zelf de andere helft weer aan. “s Nachts droomde hij. Hij hoorde een stem, die zei: ”wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan heb je aan Mij gedaan”. Later vertelde men aan Maarten, dat dit een uitspraak is van Jezus in Mattheüs 25. Aan Maarten verscheen vervolgens in een droom Christus die gekleed was in de ene helft van zijn mantel, dat deel wat hij aan de arme had gegeven.

Maarten liet zich dopen, verliet het leger en werd duiveluitdrijver, destijds een erkend geestelijk ambt. In 371 koos men hem als bisschop van Tours. In die rol zou hij zich sterk inzetten voor verdere verspreiding van het christendom in Gallië.

 

Sint Maarten snijdt een stuk van zijn mantel af voor een bedelaar

De datum 11 november is bekend als de naamdag van Sint Maarten.

Daar komt bij, dat in België, Frankrijk en Servië 11 november een nationale feestdag is. Op 11 november 1918 om 5 uur ’s nachts werd de Duitse capitulatie in de Eerste Wereldoorlog getekend. Zodoende is 11 november is ook gekoppeld aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Kerken

De Domkerk in Utrecht is ook aan Sint Maarten verbonden: een armbot van Maarten wordt als relikwie in de Domkerk bewaard. Ook is Sint Maarten beschermheilige van de stad Utrecht. Het wapen van die stad (een rood-wit schild) zou verwijzen naar de rode kleur van de mantel en de witte kleur van de onderrok van de heilige, die tevoorschijn kwam toen hij de helft van zijn mantel had afgestaan aan een bedelaar.

Zowel in de Pandhof grenzend aan de Utrechtse Domkerk als in de Bisschopshof naast de Domtoren zijn sculpturen te zien die het leven van Sint Maarten verbeelden.

De Martinikerk in Groningen en in Bolsward herinneren aan Sint Maarten, die ook de beschermheilige van de stad Groningenm is. Die stad wordt ook de “Martinistad” genoemd. Maar Sint Maarten is ook beschermheilige van Sneek, Aalst, Ieper, Halle, Gorinchem, Zaltbommel, Venlo en Weert. De stad Sint-Maartensdijk op het eiland Tholen (Zeeland) en de dorpen Maartensdijk (Utrecht), Sint Maarten, Sint-Maartensbrug, Sint-Maartenszee en Sint-Maartensvlotbrug (Noord-Holland) zijn naar hem genoemd.

Tenslotte is Sint-Maarten de beschermheilige van de armen.

 

Mantelzorg

De hulpverlening van vrijwilligers, familie en buren aan mensen die even een handje geholpen moeten worden, noemen we mantelzorg. Dat verwijst naar Sint Maarten en daarom is rond 11 november aandacht voor het goede van de mantelzorg.

Het is ontroerend om te merken, hoeveel weerklank dat gebaar van Sint Maarten met het delen van zijn mantel heeft. De kinderen vieren feest met een lampion langs de straten en de hulpbehoevende mensen ervaren in de lijn van Sint Maarten dat er mensen naar hen omzien.

Wil je het nog concreter hebben wat het Evangelie van Jezus Christus uit kan werken? Feest en helpende handen! Dat is ontspannen en verzoeningsgericht.

Daar kan onze harde tijd met zijn scherpe kantjes nog een puntje aan zuigen.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten