Nieuwsbrief nr. 338

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

nieuw begin
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Maatregelen n.a.v. Coronavirus

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die 15 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, zijn we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN genoodzaakt om de volgende ingrijpende aanpassingen te doen:
  • De kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een aangepaste liturgie te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.
  • Alle kerkelijke bijeenkomsten worden gestaakt. Dit betekent dat er geen catechisatie, club, soos, seniorenmiddagen, leerhuis- of wijkavonden meer plaatsvinden.
  • Het pastoraal bezoekwerk aan huis wordt zoveel mogelijk vervangen door telefonisch en online contact.
In de Stille Week voor Pasen is er elke avond om 19:30 uur een meditatie te beluisteren via kerkdienstgemist. Van maandag tot en met Witte Donderdag om 19:30 bij de Maranathakerk en op Goede Vrijdag bij de Gereformeerde Kerk. Houdt voor verdere berichtgeving de website en de nieuwsbrief in de gaten.
Deze maatregelen raken het gemeente-zijn in de kern. Dat is pijnlijk, maar gezien de huidige crisis wel noodzakelijk. Maar de huidige periode van ‘sociale afstand’ hoeft niet te betekenen dat er eenzaamheid hoeft te zijn. Angst en zorgen hoeven niet te beteken dat er geen hoop is. We willen omzien naar elkaar en we blijven zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. Laten we elkaar bemoedigen om onze ogen op te God richten. En laten we bidden, voor elkaar, voor de zieken en voor alle mensen die in deze tijd zo hard werken in de zorg voor anderen.
Als teken van troost en hoop zullen de kerkklokken met ingang van 18 maart elke woensdagavond van 19:00 tot 19:15 luiden. We sluiten hiermee aan bij het landelijke initiatief van de Raad van Kerken.
Namens de kerkenraad
Holmer Doornbos
scriba

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

Zie ook de mededelingen over Corona

19:30
ds. W.J.W. Scheltens

Meditatief moment
Thema: “Dit is de koning van de Joden”
Bekijk de Liturgie van de Meditatief Moment op Goede Vrijdag
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook