Nieuwsbrief nr. 341

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

begin maart
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Maatregelen n.a.v. Coronavirus

update 15 april 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die 15 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, zijn we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN genoodzaakt om de volgende ingrijpende aanpassingen te doen:
  • De kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een aangepaste liturgie te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.
  • Alle kerkelijke bijeenkomsten worden gestaakt. Dit betekent dat er geen catechisatie, club, soos, seniorenmiddagen, leerhuis- of wijkavonden meer plaatsvinden.
  • Het pastoraal bezoekwerk aan huis wordt zoveel mogelijk vervangen door telefonisch en online contact.
  • Mededeling over het gebruik van ons kerkgebouw tijdens de Coronacrisis, lees het hier
Deze maatregelen raken het gemeente-zijn in de kern. Dat is pijnlijk, maar gezien de huidige crisis wel noodzakelijk. Maar de huidige periode van ‘sociale afstand’ hoeft niet te betekenen dat er eenzaamheid hoeft te zijn. Angst en zorgen hoeven niet te beteken dat er geen hoop is. We willen omzien naar elkaar en we blijven zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. Laten we elkaar bemoedigen om onze ogen op te God richten. En laten we bidden, voor elkaar, voor de zieken en voor alle mensen die in deze tijd zo hard werken in de zorg voor anderen.
Als teken van troost en hoop zullen de kerkklokken met ingang van 18 maart elke woensdagavond van 19:00 tot 19:15 luiden. We sluiten hiermee aan bij het landelijke initiatief van de Raad van Kerken.
Namens de kerkenraad, Holmer Doornbos, scriba

De last van niet weten waar je aan toe bent.

De last van niet weten waar je aan toe bent.
Ook kerken denken mee over een anderhalvemetersamenleving (mooi woord voor scrabble). Volgende week donderdag komen de kerken op bezoek bij minister Grapperhaus. Hij heeft als minister van Justitie ook de kerken in zijn portefeuille. Hij is ook wel voor de grap minister voor liturgische zaken genoemd. Zo heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een werkgroep ‘Kerk na corona’ opgericht. …
Meer lezen

Eredienst

Zondag 19 april

Zie ook de mededelingen over Corona

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Meditatief moment -
"De Heer is in hun midden"
Bekijk de Liturgie van de dienst

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden, zie afbeelding

Kerkdienst gemist app
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Financiële zorgen

Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.

Gebed van de week

Gebed van de Emmaüsgangers

Slaat alles dicht,
hebben wij niets meer te hopen,
niets meer te dromen,
o God, dat hij ons weet te vinden,
hij, de opgestane Heer.
De gedachte alleen al - dat hij ons herkent, onze naam noemt,
ons zienderogen verheldert.
De gedachte alleen al - dat hij onze dagen deelt,
zich voegt in onze geschiedenis,
onze tijdgenoot is,
dat hij meeloopt met ons, een reisgenoot -
en woord voor woord ontvouwt hij het grote geheim.
O God, de gedachte alleen al - dat hij bij ons blijft,
tenslotte mee naar binnen gaat,
plaatsneemt aan tafel
en op de hem zo eigen wijze
het brood breekt - dat hij onze huisgenoot is.
En niet zomaar o God, komen wij op die gedachte.
Amen.

Hans Bouma

Beamerteam

In het beamerteam is een vacature voor o,a het beameren van de Welkomdiensten. Het zijn gemiddeld 10 (avond)diensten per jaar. Het betekent dat van een aangeleverde liturgie een presentatie gemaakt moet worden die tijdens de dienst door jou wordt gebeamerd. Enige kennis van Power Point en een beetje stressbestendig zijn is gewenst.
Beamerteam.1

Informatie of aanmelden kan bij degene die beamerdienst heeft of via beamerteam@gklunteren.nl

Nu de kerken gesloten zijn door corona, wandelen voor een kerk die al 10 jaar is gesloten

Nu de kerken gesloten zijn door corona, wandelen voor een kerk die al 10 jaar is gesloten
In 14 dagen het Pieterpad van 492 kilometer wandelen dat is mijn doel. Daarmee wil ik geld inzamelen voor het herstel van een 16e eeuws kerkje van onze zustergemeente Sanmartin / Noszoly in Roemenië. Dit kerkje is al 10 jaar tot groot verdriet van de plaatselijke bevolking niet meer in gebruik door vochtproblemen. Toen wij hier 10 jaar geleden voor …
Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook