Nieuwsbrief nr. 343

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Oranje 2018 I
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Maatregelen n.a.v. Coronavirus

update 15 april 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die 15 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, zijn we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN genoodzaakt om de volgende ingrijpende aanpassingen te doen:
  • De kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een aangepaste liturgie te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.
  • Alle kerkelijke bijeenkomsten worden gestaakt. Dit betekent dat er geen catechisatie, club, soos, seniorenmiddagen, leerhuis- of wijkavonden meer plaatsvinden.
  • Het pastoraal bezoekwerk aan huis wordt zoveel mogelijk vervangen door telefonisch en online contact.
  • Mededeling over het gebruik van ons kerkgebouw tijdens de Coronacrisis, lees het hier
Deze maatregelen raken het gemeente-zijn in de kern. Dat is pijnlijk, maar gezien de huidige crisis wel noodzakelijk. Maar de huidige periode van ‘sociale afstand’ hoeft niet te betekenen dat er eenzaamheid hoeft te zijn. Angst en zorgen hoeven niet te beteken dat er geen hoop is. We willen omzien naar elkaar en we blijven zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. Laten we elkaar bemoedigen om onze ogen op te God richten. En laten we bidden, voor elkaar, voor de zieken en voor alle mensen die in deze tijd zo hard werken in de zorg voor anderen.
Als teken van troost en hoop zullen de kerkklokken met ingang van 18 maart elke woensdagavond van 19:00 tot 19:15 luiden. We sluiten hiermee aan bij het landelijke initiatief van de Raad van Kerken.
Namens de kerkenraad, Holmer Doornbos, scriba

Gebed van de week

Gebed bij de Naam

Uw Naam is als een stille stem die in mij spreekt,
mijn weerstand breekt,
zegt wie ik ben.
Uw Naam is een verterend vuur dat in mij brandt,
mij overmant
zolang ik duur.
Uw Naam is donker als de dood die mij omgeeft,
te vrezen geeft
als ademnood.
Uw naam is als het felle licht dat mij verblindt
en overwint
zodat ik zwicht.
Uw Naam is mij een diep geheim dat mij omarmt,
mijn hart verwarmt,
van U doet zijn.
Amen.

Henk Jongerius

Eredienst

Zondag 26 april

Zie ook de mededelingen over Corona

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Meditatief moment -
“Weid mijn schapen”
Bekijk de Liturgie van de dienst

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden, zie afbeelding

Kerkdienst gemist app
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Financiële zorgen

Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.

Wanneer weer kerkdiensten met kerkgangers?

Wanneer weer kerkdiensten met kerkgangers?
Minister Grapperhaus vraagt geduld van kerken: een kerkdienst met grote groepen zit er voorlopig nog niet in. Het is goed dat kerken alvast afstands- en hygiëneprotocollen opstellen.  Wat dan? Er moeten ‘anderhalvemeterprotocollen’ komen (weer een mooi woord voor scrabble). Stel, dat we straks weer diensten kunnen houden, dan is het belangrijk dat er regels zijn rond afstand en hygiëne. …
Meer lezen

Voedselbank

Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het coronavirus wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn:
- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - shampoo - wasmiddel tandpasta.

Mogen we weer op uw bijdrage rekenen?

Beamerteam

In het beamerteam is een vacature voor o,a het beameren van de Welkomdiensten. Het zijn gemiddeld 10 (avond)diensten per jaar. Het betekent dat van een aangeleverde liturgie een presentatie gemaakt moet worden die tijdens de dienst door jou wordt gebeamerd. Enige kennis van Power Point en een beetje stressbestendig zijn is gewenst.
Beamerteam.1

Informatie of aanmelden kan bij degene die beamerdienst heeft of via beamerteam@gklunteren.nl

Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook