Nieuwsbrief nr. 346

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Paasproject 2e zondag
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Meditatief moment

Woensdag 6 mei

Zie ook de mededelingen over Corona

19:00 uur
ds. W.J.W. Scheltens

Meditatief moment -
“Tot vrijheid geroepen”


Bekijk de Liturgie van het meditatieve moment
Luister naar het meditatieve moment


Maatregelen n.a.v. Coronavirus
update 15 april 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die 15 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, zijn we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN genoodzaakt om de volgende ingrijpende aanpassingen te doen:
  • De kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een aangepaste liturgie te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.
  • Alle kerkelijke bijeenkomsten worden gestaakt. Dit betekent dat er geen catechisatie, club, soos, seniorenmiddagen, leerhuis- of wijkavonden meer plaatsvinden.
  • Het pastoraal bezoekwerk aan huis wordt zoveel mogelijk vervangen door telefonisch en online contact.
  • Mededeling over het gebruik van ons kerkgebouw tijdens de Coronacrisis, lees het hier
Deze maatregelen raken het gemeente-zijn in de kern. Dat is pijnlijk, maar gezien de huidige crisis wel noodzakelijk. Maar de huidige periode van ‘sociale afstand’ hoeft niet te betekenen dat er eenzaamheid hoeft te zijn. Angst en zorgen hoeven niet te beteken dat er geen hoop is. We willen omzien naar elkaar en we blijven zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. Laten we elkaar bemoedigen om onze ogen op te God richten. En laten we bidden, voor elkaar, voor de zieken en voor alle mensen die in deze tijd zo hard werken in de zorg voor anderen.

Namens de kerkenraad, Holmer Doornbos, scriba
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook