Nieuwsbrief nr. 349

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Begin mei
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Gebed van de week

Gebed naar de Geest

Heilige Geest van God, open mijn hart
in ontvankelijkheid
om iets te verstaan
van de diepte
van uw aanwezigheid.
U bent de lucht die wij ademen, het vriendelijke licht
waarin mensen
aantrekkelijk zijn voor elkaar.
U bent de alomvattende liefde waarmee U de mens schiep.
U bent de inspirator
die de chaos ordent.
Voorkom het kwaad dat ik kan aanrichten.
Beweeg mij tot al wat goed is,
Schepper, Heilige,
helende Geest die de geest is van wijsheid waarin alles samen vloeit.
Amen.

Mediapastoraat KRO/RKKEredienst

Zondag 17 mei

Zie ook de mededelingen over Corona

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Meditatief moment -

“Terwijl Hij hen zegende”

Bekijk de Liturgie van de dienst

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden, zie afbeelding

Kerkdienst gemist app
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Kerkdiensten

Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor bezoekers. Mogelijk komt er nog voor Pinksteren beeld vanuit de kerk bij het geluid. Misschien kunnen we vanaf 5 juli zondags weer twee diensten houden met maximaal 100 kerkgangers. In mei en juni is er op zondagmorgen om 10:00 uur een meditatief moment te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Tot Pinksteren is er op de woensdagavonden in de maand mei vanaf 19.00 uur een meditatief moment met een kortere liturgie.

Financiële zorgen

Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.

Beamerteam

In het beamerteam zijn 2 vacatures voor het beameren van de ochtenddiensten en een aantal Welkomdiensten. Het zijn gemiddeld 10 (avond)diensten per jaar. Het betekent dat van een aangeleverde liturgie een presentatie gemaakt moet worden die tijdens de dienst door jou wordt gebeamerd.
Enige kennis van Power Point en een beetje stressbestendig zijn is gewenst.
Informatie of aanmelden kan via beamerteam@gklunteren.nl
Beamerteam.1

Over de laatste vrijheid

Over de laatste vrijheid
In zijn boek ‘Hel en hemel van Dachau’ schrijft ds. Overduin over de honger. En dat je in de verleiding komt om brood van een ander te stelen en gauw op te eten. Daarover kan dan een knetterende ruzie ontstaan. En Overduin zegt: als we ons als beesten gaan gedragen, geven we door onze houding Hitler nog zijn zin.  In …
Meer lezen

Voedselbank

Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het coronavirus wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn:
- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - shampoo - wasmiddel tandpasta.

Mogen we weer op uw bijdrage rekenen?

Maatregelen n.a.v. Coronavirus
update 15 april 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die 15 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, zijn we als Gereformeerde Kerk Lunteren PKN genoodzaakt om de volgende ingrijpende aanpassingen te doen:
  • De kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een aangepaste liturgie te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.
  • Alle kerkelijke bijeenkomsten worden gestaakt. Dit betekent dat er geen catechisatie, club, soos, seniorenmiddagen, leerhuis- of wijkavonden meer plaatsvinden.
  • Het pastoraal bezoekwerk aan huis wordt zoveel mogelijk vervangen door telefonisch en online contact.
  • Mededeling over het gebruik van ons kerkgebouw tijdens de Coronacrisis, lees het hier
Deze maatregelen raken het gemeente-zijn in de kern. Dat is pijnlijk, maar gezien de huidige crisis wel noodzakelijk. Maar de huidige periode van ‘sociale afstand’ hoeft niet te betekenen dat er eenzaamheid hoeft te zijn. Angst en zorgen hoeven niet te beteken dat er geen hoop is. We willen omzien naar elkaar en we blijven zoeken naar wegen om dat mogelijk te maken. Laten we elkaar bemoedigen om onze ogen op te God richten. En laten we bidden, voor elkaar, voor de zieken en voor alle mensen die in deze tijd zo hard werken in de zorg voor anderen.

Namens de kerkenraad, Holmer Doornbos, scriba
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook