Nieuwsbrief nr. 357

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Vakantie
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Kerkdiensten

Nu het kabinet meer versoepelingen mogelijk heeft gemaakt, betekent dit dat we als gemeente langzaam maar zeker in een andere fase komen. Hoewel het gemeenteleven nog niet volledig zijn normale gang kan terugvinden, vinden we wel meer mogelijkheden om gemeente te zijn. En dat hebben we met elkaar ook nodig. Uitgangspunt voor ons doen en laten, ook bij deze versoepelingen, …

Meer lezen

Oppas- en kindernevendienst: Wij kijken uit naar al jullie mooie platen!

www.gelovenisleuk.nl .
Kinderoppas 20200620

Kerkdiensten

Vanaf morgen proberen we met maximaal 30 kerkgangers de kerkdiensten weer op te starten. Vanaf juli is er een maximum van ca. 76 kerkgangers mogelijk. Op 5 juli is het overstapdienst. Vooralsnog is er tot september geen avonddienst. De zondagse dienst is mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.

Eredienst

Zondag 28 juni

Zie ook de mededelingen over Corona

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Op aanmelding (max. 30 personen)

Ouderling van dienst
Holmer Doornbos


Diaken van dienst
Marjolein Buisman


OrganistOppasdienstKindernevendienst
Edith de Rooij


Beamerdienst
Elize
Aart

Bloemendienst
D. van 't Hol


Collecte
Kerk
Onderhoudsfonds
19:00
Geen dienst


Luister en kijk naar de dienst
Bekijk de Liturgie van de dienst

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden, zie afbeelding

Kerkdienst gemist app
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Financiële zorgen

Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.

Onvermijdelijk

Onvermijdelijk
Prof. Rob van Houweling uit Kampen is 40 jaar predikant. Hij geeft les over het Nieuwe Testament. Ik heb commentaren op brieven in het NT van hem. We kennen elkaar uit de tijd dat we in Kampen studeerden - op verschillende universiteiten. Maar er waren contactlijnen met krijtstrepen. In de loop van die veertig jaar is er veel veranderd. Hij …

Meer lezen

Voedselbank

Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het coronavirus wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn:
- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - shampoo - wasmiddel tandpasta.

Mogen we weer op uw bijdrage rekenen?

Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook