Nieuwsbrief nr. 364

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Vakantie (2)
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Aanmelden kerkdiensten

Beste gemeenteleden, Via dit extra bericht willen we graag duidelijkheid scheppen in het aanmelden voor de kerkdienst op zondag. Met het opzetten van het plan om met 1.5 meter regel kerkdiensten te gaan organiseren hebben we rekening gehouden met het aantal kerkgangers waar we plaats voor hebben. Het idee was om per zondag 1 wijk uit te nodigen om naar de …

Meer lezen

Goed gesprek in Jeruzalem

Goed gesprek in Jeruzalem
Van de zomer dacht ik er opeens aan terug: aan een gesprekje bij de Hurva synagoge in de Oude Stad van Jeruzalem. Eind januari 2018 heb ik in het kader van de permanente educatie een studiereis naar Israël meegemaakt voor predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij was het de bedoeling dat je korte gesprekken zou voeren over beweegredenen …

Meer lezen

Kerkdiensten

Nu het kabinet meer versoepelingen mogelijk heeft gemaakt, betekent dit dat we als gemeente langzaam maar zeker in een andere fase komen. Hoewel het gemeenteleven nog niet volledig zijn normale gang kan terugvinden, vinden we wel meer mogelijkheden om gemeente te zijn. En dat hebben we met elkaar ook nodig. Uitgangspunt voor ons doen en laten, ook bij deze versoepelingen, …

Meer lezen

Beste ouders van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.


We hebben elkaar al een tijd niet gezien, nu de kerkdiensten digitaal met beeld te volgen zijn willen we ook de betrokkenheid van de kinderen groter maken.
Er wordt een app gemaakt waarbij alleen de beheerder informatie en vragen kan stellen aan de ouders. Vragen zoals een gedicht inspreken voor de dienst, een mooi lied spelen met een instrument, een mooie boodschap naar de gemeente toespreken ect. Informatie met leuke ideeën voor de zondag of informatie over de diensten voor de zondag!
Je kunt je aanmelden voor deze app door een app te sturen naar 06-13833208

Erediensten

Zondag 16 augustus

Zie ook de mededelingen over Corona
10:00.
ds. W.J.W. Scheltens

Wijk A genodigd, wel aanmelden

Ouderling van dienst
Petra Boiten


Diaken van dienst
Bram Munters


Organist
Ed Keijzer


Oppasdienst
-


Kindernevendienst
-


Beamerdienst
Barend


Bloemendienst
H. Vreugdenhil


Collecte
Kerk
Onderhoudsfonds
19:00
Geen dienst


Luister en kijk naar de dienst

Bekijk de Liturgie van de dienst

Heilige doop

Volgende week zondag, 23 augustus, hopen we de heilige doop te vieren van Job Jacob Zandsteeg en Bas van de Heg.

Ramp Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn minstens 160 doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! Mensen hebben niets meer.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. De diaconie heeft inmiddels deze week een gift van € 200 overgemaakt naar Kerk in Actie.
Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet.

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet' of doneer online. Hartelijk dank!

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden.
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Collecte opbrengsten/

beeldverbinding

Alle gemeenteleden van 25 jaar en ouder hebben via de wijkteams of per post (wijk E) een brief ontvangen voor een aanvullende bijdrage op de VVB.
Afbeelding collecte
Die aanvulling is nodig door de lagere collecteopbrengsten nu we vanwege corona tot juli geen gezamenlijke kerkdiensten hebben kunnen houden en vanaf juli met een beperkt aantal kerkgangers. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt om een beeldverbinding te realiseren, zodat we op zondagochtend op afstand met elkaar de verbondenheid ervaren.

Voor degenen die de gevraagde aanvullende bijdrage nog niet hebben overgemaakt, graag uw aandacht voor de brief. Laten we juist in coronatijd met elkaar gemeente zijn en ieder zijn of haar steentje bijdragen.

College van Kerkrentmeesters, Ton van Vuren

Diaconie, Bram Munters'
Lenteplein 2020

Appels en peren plukken

Appels en peren plukken
Beste mensen, Al een aantal jaren gaat een groep mensen gezellig appels en peren plukken in de Betuwe. Het salaris voor dit werk gaat naar de Roemenië Commissie. Met dit geld kunnen we voor onze Roemeense broeders en zusters heel veel betekenen. De eerste perenpluk-dag is 31 augustus 2020. We verwachten dat we de hele maand september welkom zijn in de …

Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook