Nieuwsbrief nr. 368

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Psalm 84
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Reserveren voor kerkdiensten (puntsgewijs)

1. U (en uw gezin) dient gezond te zijn. 2. U moet zich inschrijven. a. Als uw wijk de zondag waarvoor u wilt inschrijven aan de beurt is hebt u vanaf 2 weken ervoor kans om in te schrijven. b. Vanaf de woensdag voor die dienst kan iedereen (dus ook mensen uit andere wijken) inschrijven. 3. Hoe kunt u inschrijven? …

Meer lezen

De waarde van de genade

De waarde van de genade
Zondag vieren we het Heilige Avondmaal. Voor brood en wijn (of druivensap) wordt gezorgd. Dat zijn de stille getuigen van een gebeuren, waarin geschiedenis en heden samenvallen. Wat gebeurd is, is gebeurd om steeds weer te laten gebeuren. Dat is het geheim van de gedachtenis: je haalt iets naar voren. Je denkt aan wat was om te ervaren hoe is …

Meer lezen

Erediensten

Zondag 6 september Viering Heilig Avondmaal

Zie ook de mededelingen over Corona

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Op aanmelding

Ouderling van dienst
Goos van der Kemp
Tineke de Vries

Diaken van dienst
Kees Geluk


Organist
Job André


Oppasdienst
n.n.b.


Kindernevendienst
n.n.b.


Beamerdienst
Betsy
Harry

Bloemendienst
M. den Boer


Collecte
Kerk
Onderhoudsfonds


Bekercollecte Diaconie

19:00
ds. W.J.W. ScheltensOp aanmelding

Organist
Johan Hulshof

Luister en kijk naar de dienst

Bekijk de Liturgie van de dienst

Bekercollecte

Bekercollecte is voor het Rotondehuis Lunteren, dat werkt vanuit het principe van de leefgemeenschap, waarbij een gezin de basis vormt van die gemeenschap. De drijfveer is de liefde die God heeft voor mensen. Doel is de gastbewoners helpen om
te komen tot zelfstandigheid. Niet alle kosten die gemaakt worden kunnen worden vergoed door de bijdragen van de jongeren. Van harte aanbevolen!!

Heilig Avondmaal

Morgen viering we Heilig Avondmaal, zowel in de morgendienst als nu ook weer in de avonddienst van 7 uur.

Avonddiensten

Met ingang van september zijn er naast de morgendiensten ook weer avonddiensten, aanvang: 19.00uur.

Collecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden.
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Startdienst

Volgende week is er de startdienst, zo mogelijk buiten op het veld van de fam. Pater, hoek Engweg, Molenweg, Aanvang: 10.30. Op Kerkdienst gemist is er om 10 uur een opname met dezelfde preek als op het veld. Bij slecht weer is er dienst in de kerk en zal de klok van onze kerk om 10 uur extra lang luiden.
Kinderoppas
Kleurplaat oppas

Downloaden

Gezocht: iemand die een Apple computer heeft en kan helpen met het downloaden van de filmpjes die het beamerteam wekelijks nodig heeft. Op een Windows computer lukt dit niet meer mogelijk tegenwoordig. Neemt ongeveer 15 minuten in beslag
Voor info:
webmaster@gklunteren.nl (Aart Davelaar)

Jeugddienst 27 september

Jeugddienst 27 september
"Live in Gods Home" Spreker: André van Itterstum Band: Message uit Zartebroek Locatie: Terrein hoek Molenweg/Engweg Aanvang: 18:30 uur

Meer lezen

Financiële bijdrage

U heeft in juli een brief ontvangen voor een extra financiële bijdrage voor onze kerk en diaconie. Dit vanwege de gederfde collecte-opbrengsten in corona-tijd en de aanschaf van de beeldverbinding. Nog niet iedereen heeft bijgedragen. Wellicht is de brief bij u vanwege de vakantieperiode even blijven liggen. Graag alsnog uw bijdrage op bankrekeningnummer rekeningnummer NL54 RABO 0337 5123 29 van onze Kerk, onder vermelding van ‘we zien om naar elkaar’.
Bram Munters en Ton van Vuren.

Alpha-cursus

Alpha-cursus
De Vluchtheuvel start in oktober met een Alpha-cursus Maandag 28 september vind er op een nog nader te bepalen locatie een informatieavond plaats over het komende Alpha seizoen. Heb je interesse voor deze informatie avond, geef je dan op voor deze avond, bij Martin van de Vendel, telefoonnummer 06-55196291 of per mail mgvdvendel@gmail.com. Ik zorg dan dat je een uitnodiging …

Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook