Nieuwsbrief nr. 373

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Afscheiddienst
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]

Reserveren voor kerkdiensten (puntsgewijs)

1. U (en uw gezin) dient gezond te zijn. 2. U moet zich inschrijven. a. Als uw wijk de zondag waarvoor u wilt inschrijven aan de beurt is hebt u vanaf 2 weken ervoor kans om in te schrijven. b. Vanaf de woensdag voor die dienst kan iedereen (dus ook mensen uit andere wijken) inschrijven. 3. Hoe kunt u inschrijven? …

Meer lezen

Kerkdiensten

Beste gemeenteleden, vanaf 5 oktober 2020 zijn de richtlijnen vanuit de overheid ten aanzien van de kerkdiensten aangepast. De PKN adviseert om in de eredienst met maximaal 30 personen samen te komen. Hieronder vallen niet de vaste medewerkers van de kerk, (dominee, ouderling, diaken, koster, welkomheters en beamerteam). Ook het zingen wordt door de PKN sterk afgeraden, in onze gemeente …

Meer lezen

Erediensten

Zondag 11 oktober-


10:00
ds. L. Kramer, Emmeloord

Reserveren!!!Ouderling van dienst
Ernst Steinmeier


Diaken van dienst
Gerda Vonk


Organist
Ed Keijzer


OppasdienstKindernevendienstBeamerdienst
Betsy
Aart

Bloemendienst
A. de Boer


Collecte
ZWO
Onderhoudsfonds


Deurcollecte Jeugd

19:00
geen dienst

Luister en kijk naar de dienst

Bekijk de Liturgie van de dienstCollecten tijdens de kerkdiensten zonder

Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. Download de app op uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar ’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage.Volgt u de diensten via kerkdienstgemist.nl dan kunt daar rechtstreeks naar de
Givapp om deze te gebruiken of om deze alsnog te downloaden.
U kunt natuurlijk ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk en Onderhoud) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). Bij voorbaat hartelijk dank.

Inleverdatum

De inleverdatum voor de kopij voor “Contact” voor het Novembernummer moet zijn
2 november 2020.

Bloemengroet

De bloemen van a.s. zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevrouw R. Feenstra, Hollandia 90, Veenendaal

Mededelingen voor de Nieuwsbrief, website of Contact

Met het afscheid van onze predikanten moeten er ook enkele aanpassingen in de communicatielijnen plaatsvinden. De pastorie kan immers geen rol spelen in de berichtgeving naar de gemeente.
Alle berichten voor beamer, de wekelijkse digitale nieuwsbrief, website of Contact kunnen vanaf nu worden gestuurd aan: redactiecontact@gklunteren.nl. Wilt u bij het bericht aangeven waar u het geplaatst wilt hebben? Geeft u daarbij één of meerdere van de volgende mogelijkheden aan:
  • Nieuwsbrief (korte mededelingen op zondagmorgen via de beamer)
  • Digitale nieuwsbrief (wekelijkse e-mail berichten op zaterdagmorgen)
  • Website
  • Contact
De deadline voor berichten voor nieuwsbrief (beamer) en digitale nieuwsbrief is elke donderdagavond om 18:00 uur. De redactie kan deze berichten inkorten. De deadline voor berichten in Contact blijft hetzelfde en staat met regelmaat in Contact.
Let op! De berichten voor nieuwsbrief worden vanaf 1 november niet meer opgenomen bij de liturgie. De digitale nieuwsbrief is hiervoor het alternatief en deze wordt voor de huidige ontvangers van de liturgie in print aangeboden.
Redactie Contact
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook