Nieuwsbrief nr. 328

Gereformeerde kerk PKN Lunteren

2Paasproject 2019
Beste [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader]
Paasproject.1

Paasproject 2020

De 40 dagentijd is van start gegaan en dit betekent dat het thema voor de kindernevendienst gaat starten om zo samen toe te leven naar Pasen.
Het thema van dit jaar is ‘Ken je mij’!
De verhalen uit dit thema zijn gekoppeld aan het bijbelboek Matteüs.
Door wat we lezen leren ook wij Jezus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
We volgen Jezus op de weg naar Jeruzalem en leren hem bij elk verhaal steeds een beetje meer kennen.
bijvoorbeeld hoe Hij omgaat met zijn vrienden en vijanden!
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is!
Voor in de kerk staat een groot bord met een kruis in het midden, de weg die Jezus gaat naar Jeruzalem die eindigt bij het kruis!
Elke week hangen we een symbool op passend bij het bijbelverhaal wat we de kinderen vertellen.
Daarnaast is er een speciaal projectlied gemaakt dat elke week afgespeeld en gezongen gaat worden!

Gebed van de week

Uit één stuk

Levende God,
leer ons opzien en omzien naar U,
dat dan het onechte van ons afvalt en we zicht krijgen
op uw mensen in nood.
U wilt ons eenvoudig, letterlijk ‘uit één stuk’.
Zo mogen we logeren in uw tent en wonen op uw heilige berg.
In het hier en nu
van ons alledaagse leven.
Amen.

Jurjen Beumer, uit: Recht uit het hart

Vitale vragen van Bonhoeffer

Bonhoeffer schreef in 1944 vanuit de gevangenis brieven met indringende vragen over christelijk geloof en de rol van de kerk in een tijd van de mondiger wordende mens en toenemende secularisatie. Hij analyseerde haarscherp het tekort van het toenmalige officiële christendom. Hebben zijn gedachten over de toekomst van geloof en kerk ook nu nog betekenis? We lezen en spreken daar …
Meer lezen

‘Een goede vader is niet soft’.

‘Een goede vader is niet soft’.
Af en toe vraag je je af, of je het goed hebt gedaan. Of dat er verbeterpunten zijn. Dat is bij functioneringsgesprekken ook altijd de vraag: wat zijn je sterke kanten en wat je zwakke en wat zijn je verbeterpunten. In het Nederlands Dagblad van 28 februari 2020 lees ik een onderhoudend gesprek met een psychiater. Hij heeft laatst een …
Meer lezen

Wereldgebedsdag 2020

Wereldgebedsdag 2020 Vrijdag 6 maart is het wereldgebedsdag, gaat het gebed de wereld rond en in 170 landen wordt daar in een oecumenische viering aan meegedaan. In Lunteren wordt deze viering gehouden in de Moluks Evangelische Kerk, Van Limburg Stirumstraat 25. De orde van dienst voor de viering is samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op en …
Meer lezen

Erediensten

Zondag 1 maart

10:00uur
ds. W.J.W. Scheltens

Ouderling van dienst
Jan Hassink
Josephine Hofkes

Diaken van dienst
Herman Schreuder
Nico van Renssen

Organist
Sipke de Boer


OppasdienstKindernevendienst
Sylvia van Hunnik
Wieteke Keijzer

Beamerdienst
Betsy


Bloemendienst
J. Top


Koffiedienst
Wijk E


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds

19:00uur
ds. W.J.W. Scheltens

Organist
Johan Hulshof

Bekijk de Liturgie van de diensten


Diaconie collecte

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Kerk in Actie traint voorgangers in een interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en uitgelegd. Daarvoor is de ZWO/Diaconiecollecte.

Catechesaties

De catechese is weer op dinsdag 3 maart en op woensdag 4 maart.


Jubileum

Op 1 maart is ons kostersechtpaar Anne en Ria Hazenberg 12,5 jaar in dienst. Een prachtig jubileum. Bij deze mijlpaal willen we aansluitend aan de ochtenddienst van 1 maart stilstaan met goede woorden, koffie en lekkers.
Beamerteam.1

Beamerteam

In het beamerteam is een vacature voor o,a het beameren van de Welkomdiensten. Het zijn gemiddeld 10 (avond)diensten per jaar. Het betekent dat van een aangeleverde liturgie een presentatie gemaakt moet worden die tijdens de dienst door jou wordt gebeamerd. Enige kennis van Power Point en een beetje stressbestendig zijn is gewenst.
Informatie of aanmelden kan bij degene die beamerdienst heeft of via beamerteam@gklunteren.nl

Voor “Lenteplein 2020” (op 4 april )…


…zoeken wij 2de hands volwassenenkleding, boeken, meubels en rommelmarktspullen .

Wij willen graag uw mooie spullen ontvangen op Postweg 261, 6741 MK, Lunteren. Tel nr: 06-10140243
We kunnen evt. spullen op afspraak ophalen: Tel nr: 0318-573977 of 06-46347118
Opbrengst is voor Roemeense jongeren

Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook