NIEUWSBRIEF NR 240


GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

Zomer 2017
Beste abonnee,

Erediensten

Zondag 29 juli

10:00
ds. H.K. Wolters, Barneveld

Organist:
Sipke de Boer

Kindernevendienst
Groep 1 t/m 8: Sabine Munters

Oppasdienst

19:00
prop. J. Bassie, Utrecht

Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

Collecte
Kerk en Onderhoudsfonds

Bloemendienst
J. Zeldenrust

Bekjik de Liturgie van de diensten

Gebed van de Week

Gebed om te groeien

Here God,
Laat onze jeugd in uw richting groeien,
zoals bloemen zich uitstrekken
naar de warmte van uw lentezon.
Laat onze volwassenheid vrucht dragen,
zoals bomen, die zich wiegen
in het licht en de zomerwind.
Laat ons ouder worden een rijpen zijn,
zoals druiven groeien
door de herfststralen aangeraakt.
Laat ons einde een voltooiing zijn,
zoals het sneeuwkleed
van de winter alles in stilte bedekt.
Heer, laat ons in uw richting groeien
en wees bij elk einde
steeds weer ons nieuw begin.
Zo bidden wij U in groot vertrouwen,
in Jezus’ Naam.
Amen.

Alfred C. Bronswijk

Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook