NIEUWSBRIEF NR 235


GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

welkom II
Beste ,

Erediensten

Zondag 24 juni

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Organist
Henk Hopman

Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Marjolijn Agterberg


Groep 5 t/m 8: Willemijn Doornbos


Oppasdienst
Franciska van de Vliert en Lieke van de Vendel
19:00
ds. W.J.W. Scheltens,

Organist
Sipke de Boer

Collecte
Kerk en Onderhoudsfonds

Bloemendienst
J. Floor
Bekjik de Liturgie van de morgendienst
Bekjik de Liturgie van de Welkomdienst

Welkomdienst

Welkomdienst
Meer lezen

Gebed van de Week

Gebed ‘Wijs hun een weg’

Geest van God...
Wij bidden U voor mensen op reis:
bewaar hen onderweg
en breng hen bij hun levensdoel.
Wij bidden voor hen die gedesoriënteerd
zijn en geen enkele richting meer weten.
Ook voor hen die zich maar laten gaan
en zwalken van hot naar her.
Wees hun kompas. Wijs hun een weg.
Sta naast de bestuurders, de stuurlui, de piloten.
Laat ieder van ons eens binnenlopen
in de haven van voorgoed,
ons definitief thuis,
samen met alle mensen
die hun levensreis hebben voltooid,
samen met onze Heer Jezus Christus,
Metgezel in alle dagen.
Amen.


Thijs Weerstra

De dingen brengen voor het aangezicht van God

De dingen brengen voor het aangezicht van God
Aan het eind van een bezoekje deze week, vroeg ik of we samen nog zouden bidden. Meestal stel ik die vraag om niet te opdringerig te zijn. Krijg ik als reactie een tegenvraag: daar wil ik u eens naar vragen, is dat geen sleur, dat u altijd maar moet bidden. Die vraag schiet me te binnen, als ik op vrijdagmorgen …
Meer lezen

Hospicezorg

Opella start met hospicezorg in de Honskamp, vermoedelijk begin september. Voor deze hospicezorg zijn, naast de professionele ziekenzorg, ook vrijwilligers nodig: al 21 mensen willen meedoen. Voor het sluitend maken van een rooster zijn er nog enkele vrijwilligers nodig zijn. Hierbij een dringende oproep om u aan te melden!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Hulsegge tel. 0318 752508

Schildergroep de Veluwe schildert


De deelnemers hebben het afgelopen seizoen in het bijgebouw van de gereformeerde kerk geschilderd.
Zij schilderen Gods mooie schepping in al zijn facetten.
De deelnemers van de schildergroep komen uit Lunteren en omgeving.
De jongste deelnemer is 13 jaar.
de oudste loopt tegen de tachtig
De groep houdt de komende tijd een tentoonstelling in de kerk.
Vind U, je het leuk om mee te schilderen op de dinsdagmiddag van twee tot vier dan bent U, je van harte welkom.

Voor info en opgave:
Dhr. R. Eek
r.eek@solcon.nl
tel: 0318-482624
Als u informatie wilt ontvangt U gratis een
cursus e-boek

BBQ voor alle jongeren!

Zondag 1 juli is er vanaf 16.30 uur BBQ voor alle jongeren! Bij de kerk. Afsluiting soos, catechisatie, welkom aan overstappers en alle jongeren. Geef even door aan Joanne van de Vendel of in de pastorie dat je komt!

Jeugddienst 1 juli 2018

Jeugddienst 1 juli 2018
Meer lezen