NIEUWSBRIEF NR 236


GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

Begin mei 2018
Beste ,

Erediensten

Zondag 1 juli

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Organist
Henk Hopman

Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Sabine Munters


Groep 5 t/m 8: Martine van Beek


Oppasdienst19:00
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema

Gezamenlijke jeugddienst in de Geref. Kerk

Collecte
Kerk en Onderhoudsfonds
's avonds Jeugd

Bloemendienst
J. Kloostra
Bekjik de Liturgie van de morgendienst
Bekjik de Liturgie van de Jeugddienst

Jeugddienst 1 juli 2018

Jeugddienst 1 juli 2018
Zondag 1 juli is er vanaf 16.30 uur BBQ voor alle jongeren! Bij de kerk. Afsluiting soos, catechisatie, welkom aan overstappers en alle jongeren. Geef even door aan Joanne van de Vendel of in de pastorie dat je komt! Daarna begint om 19.00 uur de gezamenlijke jeugddienst met thema ‘Op adem komen’. Medewerking door de band Message uit Zwartebroek.
Meer lezen

Gebed van de Week

Gebed om eenheid van wie geloven

Almachtige God,
in wie de verzoening,
de vrede en de eendracht zijn,
wij bidden U in eerbied,
overbrug de kloven die uw kinderen
van elkaar scheiden en stel hen in staat,
de eenheid van de Geest te bewaren
door de band van de vrede.
Breng ons
temidden van al wat ons verdeelt
in belijdenis en geloof,
bijeen in broederlijke liefde
en in overgave aan uw heilige Wil.
Bevrijd ons
van alle blindheid en vooroordelen,
van alle ongeduld en twistgesprekken,
opdat wij met ons gehele wezen
levende getuigen mogen worden
van de macht en de heerlijkheid
van het geloof, dat wij belijden.
Tot eer van uw heilige Naam,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Frans Huiting O.S.B.

Hospicezorg

Opella start met hospicezorg in de Honskamp, vermoedelijk begin september. Voor deze hospicezorg zijn, naast de professionele ziekenzorg, ook vrijwilligers nodig: al 21 mensen willen meedoen. Voor het sluitend maken van een rooster zijn er nog enkele vrijwilligers nodig zijn. Hierbij een dringende oproep om u aan te melden!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Hulsegge tel. 0318 752508

Geloof in jezelf is ook zowat

Geloof in jezelf is ook zowat
In het Nederlands Dagblad van vrijdag 29 juni 2018 wordt verwezen naar een website van de krant waar recensenten vertellen over wat ze een mooi boek vinden. Dat is eigenlijk best een leuk initiatief. Alleen, jammer dat het niet gewoon in de gedrukte krant staat. Ik werd getroffen door een lofzang op Chesterton.  Gilbert Keith Chesterton (1874 -1936) was een …
Meer lezen

Schildergroep de Veluwe schildert


De deelnemers hebben het afgelopen seizoen in het bijgebouw van de gereformeerde kerk geschilderd.
Zij schilderen Gods mooie schepping in al zijn facetten.
De deelnemers van de schildergroep komen uit Lunteren en omgeving.
De jongste deelnemer is 13 jaar.
de oudste loopt tegen de tachtig
De groep houdt de komende tijd een tentoonstelling in de kerk.
Vind U, je het leuk om mee te schilderen op de dinsdagmiddag van twee tot vier dan bent U, je van harte welkom.

Voor info en opgave:
Dhr. R. Eek
r.eek@solcon.nl
tel: 0318-482624
Als u informatie wilt ontvangt U gratis een
cursus e-boek