NIEUWSBRIEF NR 277

GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

4 Paasproject 2019
Beste abonnee,

Stille Week en Paastijd

Op zondag 14 april is er ‘s avonds een welkomdienst met als thema ‘Gezegend is Hij die komt’ (in naam des Heren). De WelcomeSingers zijn er ook.

Op maandag 15 april tot en met woensdag 17 april willen we weer samenkomen in de Molukse kerk. Dan zal steeds een gemeentelid van de Maranathakerk, de Molukse GIM-gemeente en de Gereformeerde Kerk de leiding hebben. Sipke de Boer zal weer het orgel bespelen.

Op Witte Donderdag, 18 april, is de avondmaalsviering in de Gereformeerde Kerk met twee voorgangers van de samenwerkende kerken. De aanvang is steeds om 19.30 uur.

Op Goede vrijdag, 19 april, is er ook bijzondere dienst in onze kerk met zang van de WelcomeSingers met als thema ‘het goede van deze vrijdag’. De aanvang is om 19.30 uur.

Op Eerste Paasdag, zondag 20 april, is er ’s morgen een feestelijke Paasdienst; de nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht. En ‘s avonds is er een bijzondere welkomdienst over ‘een goed gesprek onderweg’. We kijken naar dat gesprek met de twee mensen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. De WelcomeSingers zijn er ook bij.
Een mooie paastijd gewenst!
Ds. Scheltens

Paastijd 2019

Paastijd 2019
Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook