NIEUWSBRIEF NR 278

GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

5 Paasproject 2019
Beste abonnee,

Paastijd 2019

Paastijd 2019
Meer lezen

Stille Week en Paastijd

Op zondag 14 april is er ‘s avonds een welkomdienst met als thema ‘Gezegend is Hij die komt’ (in naam des Heren). De WelcomeSingers zijn er ook.

Op maandag 15 april tot en met woensdag 17 april willen we weer samenkomen in de Molukse kerk. Dan zal steeds een gemeentelid van de Maranathakerk, de Molukse GIM-gemeente en de Gereformeerde Kerk de leiding hebben. Sipke de Boer zal weer het orgel bespelen.

Op Witte Donderdag, 18 april, is de avondmaalsviering in de Gereformeerde Kerk met twee voorgangers van de samenwerkende kerken. De aanvang is steeds om 19.30 uur.

Op Goede vrijdag, 19 april, is er ook bijzondere dienst in onze kerk met zang van de WelcomeSingers met als thema ‘het goede van deze vrijdag’. De aanvang is om 19.30 uur.

Op Eerste Paasdag, zondag 20 april, is er ’s morgen een feestelijke Paasdienst met een ensemble van KNA; de nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht.. En ‘s avonds is er een bijzondere welkomdienst over ‘een goed gesprek onderweg’. We kijken naar dat gesprek met de twee mensen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. De WelcomeSingers zijn er ook bij.
Een mooie paastijd gewenst!

Ds. Scheltens

Erediensten

Zondag 14 april Palmpasen

10:00

ds. W.J.W. Scheltens


Organist:
Sipke de Boer en Ed Keijzer


Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Martine van Beek en Wieteke Keijzer
Groep 5 t/m 8: Alies Hendriksen en Edith de Rooij


Oppasdienst
Annemarie Fluit
19:00

ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Welkomdienst


Organist:
Job André


Bloemendienst
E. Schreuder


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds, deurcollecte Jeugd

Stille Week

Maandag 15 april

19:30

Gezamenlijke dienst in de Molukse Kerk

Dinsdag 16 april

19:30

Gezamenlijke dienst in de Molukse Kerk

Woensdag 17 april

19:30

Gezamenlijke dienst in de Molukse Kerk

Witte Donderdag 18 april

19:30

Ds. A.F. Nikijuluw en ds. W.J.W. Scheltens


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds

Goede Vrijdag 19 april

19:30

Ds. W.J.W. Scheltens, m.m.v. WelcomeSingers


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds
Bekijk de Liturgie van de diensten
Bekijk de Liturgie van de Welkomdienst

Gebed vande week

Gebed op Palmpasen

God, onze Vader,
met groot en klein zijn wij bijeen om Palmzondag te vieren.
Wij danken U voor uw Zoon,
die op aarde is gekomen om te leven met en onder de mensen.
Hij leerde ons wat goed is,
Hij opende onze ogen en oren,
Hij leerde ons spreken met respect....
Wij danken u dat we op Palmpasen mogen ervaren, dat Jezus,
uw Zoon, onze Heer niet hoog te paard zat,
maar op een eenvoudig ezeltje Zich liet zien
als de gezegende die komt in de naam van de Heer.
Dat de lofzang rondom Hem
kon opbloeien in de harten van jong en oud.
Hij deed ons inzien dat elke mens op aarde telt,
wie hij of zij ook is en waar hij of zij ook woont.
Wij danken U om de liefde die ons is gegeven
in de aanwezigheid van uw Zoon Jezus Christus,
die van ieder mens heeft gehouden.
Moge uw Zoon ons voorbeeld en onze kracht zijn. Amen.

Wim Scheltens

Paas project Kindernevendienst 2019

Paas project Kindernevendienst 2019
Het paas project neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. De kinderen krijgen …
Meer lezen

De Grondwet als kompas

De Grondwet als kompas
Afgelopen maandag was er een kleine bijeenkomst bij de foute Muur van Mussert, even buiten de bebouwde kom van Lunteren. Ik ben geen fan van die muur. Muur van Mussert te Lunteren – rijksmonument en moet een educatiecentrum over collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog worden. Lunterse Kring In mijn studententijd heb ik iets opgevangen van de niet officiële Lunterse Kring …
Meer lezen

Diaconie/ZWO Collecte

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trai- ningen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Voedselbank

De inzameling voor de Voedselbank loopt nog tot het eind van deze maand. Van harte aanbevolen!
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook