NIEUWSBRIEF NR 273

GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

1ste Paasproject 2019
Beste abonnee,

Paas project Kindernevendienst 2019

Paas project Kindernevendienst 2019
Het paas project neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. De kinderen krijgen …
Meer lezen

Erediensten

Zondag 17 mrt.

10:00

ds. C. Oosterveen, Ede


Organist:
Betty Diender


Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Joyce van Leeuwen
Groep 5 t/m 8: Marjolein de Haar


Oppasdienst
Gerianne van de Heg
19:00

ds. H. Spoelstra, Amsterdam / Haarlem


Organist:
Henk Hopman


Bloemendienst
M. den Boer


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds
Bekijk de Liturgie van de diensten

Gebed vande week

Gebed van vertrouwen

Here God,
we kunnen verschrikkelijk bang worden
door alles wat er om ons heen gebeurt en waarvan we vaak zo weinig begrijpen.
Soms worden we overspoeld door angst.
U weet hoe vaak wij heen en weer geslingerd worden
en de grond onder onze voeten voelen verdwijnen.
Vandaag mogen wij weten dat U dichtbij bent.
Wat kunnen wij verdrietig zijn,
wanneer dingen verkeerd gaan.
Wat kunnen wij boos en opstandig worden
als er mensen ziek zijn of dood gaan.
Het is allemaal vaak zo oneerlijk.
Troost ons met uw aanwezigheid en met mensen om ons heen,
die liefde geven en kracht uitstralen.
Als wij op U durven vertrouwen, kunnen stormen gaan liggen,
kunnen wij rust vinden bij U.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Uit: De Eerste Dag

Welkomdienst 24 maart 2019

Welkomdienst 24 maart 2019
Meer lezen

“De moeder de vrouw”

“De moeder de vrouw”
Op zaterdag 23 maart begint de Boekenweek 2019 met als thema: De moeder de vrouw. Daarbij is meteen al onrust ontstaan over de vraag of mannen wel over een vrouw kunnen schrijven. Het zou vooral moeten gaan om een eerlijke verdeling tussen mannen en vrouwen als het gaat om opdrachten voor essays en het Boekenweekgeschenk.  Als het gaat over …
Meer lezen

ZWO Collecten

Diaconie/ZWO-collecte vandaag: In de gevangenis en eenmaal daarbuiten begeleiden Gevangenenzorg, Exodus, KIA en vele vrijwilligers gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit.

Handgeschilderde eieren

Vanaf 17 maart zijn er weer handgeschilderde eieren voor € 2 met de opbrengst ondersteunen we de diaconale hulp in onze zustergemeente in Roemenië.
Dee collecte is bestemd voor ds. Sampsom, oud-asielzoeker, die samen met zijn echtgenote, in Nigeria bezig is met de opbouw van een kerkelijke gemeente.

Catechese

De catechese is op dinsdag om 20:00 uur en woensdag om 19:00 uur


Een goed gesprek over en met de Psalmen.

Daarbij is de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer een goede gids: hoe kunnen we bidden, spreken en doen in diepe verbondenheid met de Psalmen en met elkaar? Wat betekenen eerbied voor - en daadkracht in - de Psalmen  vandaag voor ons? Met andere woorden: Wat houdt in gesprek zijn met de Psalmen in voor een christelijke levenshouding in de …
Meer lezen

Voedselbank

In maart en april vindt de inzameling plaats voor de Voedselbank. Deze zondag worden weer tasjes uitgedeeld na afloop van de kerkdienst die volgende week gevuld kunnen worden ingeleverd.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook