NIEUWSBRIEF NR 285

GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

Avondmaal II
Beste abonnee,

Gebed vande week

Gebed voor de zondag van Heilig Avondmaal
Heer, onze God,
de tafel van uw liefde staat gereed
om ons uit te nodigen en te ontvangen met het brood dat niet vergaat.
Wij mogen de kelk van het heil heffen
tot eer van uw grote naam.
Voor het wonder van vergeving en verzoening danken wij U,
die uw Zoon hebt gegeven uit liefde voor de wereld.
En uit liefde voor de wereld
heeft uw Zoon zijn leven gegeven.
Onze dank daarvoor is groot.
Dat de tafel van uw liefde ons inspireert
tot eerbied en dienst,
zodat de wereld merkt, dat uw liefde voor de wereld
doorgaat van generatie tot generatie
in geloof, hoop en liefde.
Heer, onze God, wij belijden U,
dat we in geloof willen deelnemen aan de viering met brood en wijn uit de hand van Christus, onze Heer.
Het besef, dat we kinderen van uw Koninkrijk mogen zijn,
doet ons bidden,
Heer: help ons dat wij ons mogen gedragen
in deze wereld als kinderen van uw Koninkrijk
voor tijd en eeuwigheid, halleluja. Amen.

Wim ScheltensErediensten

Zondag 26 mei Viering Heilig Avondmaal

10:00
ds. W.J.W. Scheltens

Organist:
Job André

Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Joyce van Leeuwen
Groep 5 t/m 8: Alies Hendriksen

Oppasdienst
Greet Dijkhuizen
19:00
ds. W.J.W. Scheltens

Organist:
Sipke de Boer

Bloemendienst
A. Bouwsema

Collecte
ZWO en Onderhoudsfonds, bekercollecte
Bekijk de Liturgie van de diensten


Bekercollecte

De bekercollecte is vandaag bestemd voor het plaatselijk diaconale werk via De Vluchtheuvel zoals ouderenwerk en hulp bij opvang.

Koffietijd en meer ...

Koffietijd en meer ...
Zaterdag 6 april stond de koffieochtend in het teken van “briefwisseling”. Zo werd er na het welkom en gebed een brief voorgelezen die Jezus aan ons als vriendinnen geschreven zou kunnen hebben(wil je deze brief lezen, kijk dan op: Bride of Christ:Liefdesbrieven van Jezus). Daarna zongen we samen het toepasselijke lied, dat God altijd bij ons is en weet …
Meer lezen

Eredienst

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag


9:30
ds. W.J.W. Scheltens gez. dienst in de Maranatha kerk

Collecte
Gezamenlijke Diaconieën

Vooraf weigeren of pas achteraf?

Vooraf weigeren of pas achteraf?
In het Nederlands Dagblad van 22 mei 2019 staat een interessant juridisch betoog over het weigeren van de Amerikaanse ‘haatprediker’ Steven Anderson. De man wilde ook graag dat Barack Obama gedood werd. Een docent en een promovendus van de universiteit in Utrecht schrijven dat zo’n weigering onverenigbaar is met de Nederlandse grondrechtencultuur. Overheidsbestuurders zien dat anders. Die lappen zo …
Meer lezen

PinksterSingers

PinksterSingers
Zing mee op Pinkstermorgen met de Welcome Singers ! We oefenen op zaterdag 8 juni hier in de kerk van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.15 uur. Wil je om 18 uur een kop soep (brood meenemen), dan graag een berichtje aan Hannie van Grootheest, tel. 486229 of 0614154991 of naar hvangrootheest@outlook.com
Meer lezen

Openluchtdienst Pinksteren 9 juni

Openluchtdienst Pinksteren 9 juni
Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook