NIEUWSBRIEF NR 282

GEREFORMEERDE KERK PKN LUNTEREN

4 - 5 mei
Beste abonnee,

Herdenkingsbijeenkomst

Op zaterdag 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst in de Maranathakerk om 18.45 uur.
Bekijk hier de orde van dienst

Erediensten

Zondag 05 mei

10:00

ds. W.J.W. Scheltens


Organist
Johan Hulshof


Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5:
Groep 5 t/m 8:


Oppasdienst
Renske de Bruin en Rosalie Luchies
19:00

ds. W.J.W. Scheltens, Welkomdienst


Organist
Sipke de Boer


Bloemendienst
H. Veldhuizen


Collecte
Diaconie en Onderhoudsfonds Deurcollecte Jeugd
Bekijk de Liturgie van de morgendienst
Bekijk de Liturgie van de Welkomdienst
Welkomdienst 5 mei 2019

Gebed vande week

Gebed om de roeping

Goede God
Ieder van ons kan U herkennen
in de schoonheid van de schepping,
in de liefde van een mens,
in het beroep dat een ander op ons doet.
Ieder van ons hebt U talenten gegeven
om die in te zetten
voor een wereld van vrede en recht.
Ieder van ons geeft U het verlangen naar geluk.
Ieder van ons is geroepen
om te getuigen van uw liefde en uw waarheid.
Wij vragen U: roep mensen om zich in te zetten
met de gaven van hoofd en hart,
roep de mensen om vrijmoedig
en zonder terughoudendheid
uw Blijde Boodschap te verkondigen,
roep mensen om zich te geven als ouderling,
als diaken, als pastoraal werker of werkster, als dominee of priester
om samen uw gemeenschap te bouwen.
Roep hen bij hun naam, in uw Naam.
Amen.


Gerben Zweers

Wat is het…

Wat is het…
“Blijf hun namen noemen’ - dat is de titel van een bestseller, een boek van Simon Stranger uit Noorwegen. Namen noemen is om de overleden mensen met die namen aan de vergetelheid te ontrekken. Dat is een typisch Joodse manier van het leven eerbiedigen.  In dat boek lees, je hoe twee Joodse jongens in de nacht op een vrachtwagen …
Meer lezen

Verkoop Israël producten

Verkoop Israël producten
Meer lezen

Jeugddienst 12 mei 2019

Jeugddienst 12 mei 2019
Meer lezen
Uitschrijven | Abonnement beheren
Gereformeerde Kerk Lunteren
Oranjestraat 31
6741 CV Lunteren
facebook