Actie Kerkbalans 2024

Van 13 januari tot zaterdag 27 januari: Actie Kerkbalans 2024 

Het zal u niet verbazen, maar ook dit jaar doen wij als gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans, deze actie bestaat dus al 50 jaar. Een noodzakelijke actie, om als kerk financieel gezond te blijven. Daarom ook dit jaar weer aan u de vraag om te geven!

De financiële bijdrage van alle gemeenteleden is nodig om onze kerk en het kerkenwerk ook in 2024 mogelijk te maken. Als kerk ontvangen we geen subsidie. We moeten met elkaar de kosten dragen, maar dat is het meer dan waard.

Wij willen een gemeente zijn voor alle generaties, waar iedereen zich op zijn of haar plek voelt. Hiervoor wordt er door ontzettend veel mensen hard gewerkt. Naast deze vrijwilligers  is er ook geld nodig om onze bruisende gemeente te blijven ontwikkelen. 

Als college van kerkrentmeesters vertellen wij u graag waar onze speerpunten voor dit jaar op gericht zijn:

  • Afgelopen jaar hebben we de pastorie geïsoleerd. Het komend jaar gaan we een plan maken voor de verduurzaming van de kerk.
  • In 2024 hebben we nog geen (volledige) inkomsten uit de pastorie, in 2025 wel. Dit betekent vanaf 2025 een zeer welkome inkomstenbron, welke wij als kerk ook nodig hebben. Aankomend jaar krijgen we de begroting niet sluitend, 2024 zullen we dus moeten overbruggen.

Laat bovenstaande een aanmoediging zijn om gul te geven. Want alleen zo werken wij samen, met alle generaties, aan een gezonde gemeente. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat het in deze tijd van stijgende prijzen niet altijd meevalt. 

Toezeggen

In de wijken A t/m D zullen door onze wijkteams de brieven worden verspreid en de retourenveloppen worden opgehaald. Daar kunt u gebruik van maken, maar u kunt uw toezegging ook doen via de QR-code of per mail. Gemeenteleden die een schenkingsovereenkomst hebben voor een vijfjaarlijkse bijdrage ontvangen geen brief, wel de folder. 

Hoeveel geef ik?

De financiële bijdrage is vrijwillig (‘vaste vrijwillige bijdrage’ – VVB), maar het lidmaatschap van onze kerk is niet vrijblijvend. Daarom verwachten we dat iedereen naar draagkracht een bijdrage levert en een bedrag invult op de antwoordkaart: wie veel kan geven ,geeft een hoger bedrag en wie met minder moet rondkomen een lager bedrag. 

Af en toe krijgen we de vraag om een richtlijn voor de hoogte van de toezegging. Vanwege ‘het geven naar draagkracht’ is er geen richtlijn. Wel kunnen we laten zien wat er gemiddeld per doop/belijdend lid moet worden ontvangen aan VVB om alle kosten te kunnen betalen. Dat is in 2023 € 198 per persoon per jaar. Voor een gezin met twee kinderen dus € 792. Dit is een rekenkundig gemiddeld bedrag. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die jaarlijks een hogere financiële bijdrage leveren. Dat is noodzakelijk omdat er helaas ook gemeenteleden zijn die een lagere of geen financiële bijdragen leveren. 

We bevelen de actie kerkbalans van harte bij u aan. Met elkaar zijn we de kerk. Geef ook!

Het College van Kerkrentmeesters,

Ab Welgraven, Annemarie Fluit, Dicky van ’t Hol, Diana van Beek en Joop Rietmulder

Vergelijkbare berichten