Afsluiting van een tijdperk

Met het overlijden van Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld op woensdagavond 1 december is een belangrijk tijdperk afgesloten. Het tijdperk van de strijd tegen het Hitlerrijk. Prins Bernhard is het symbool geworden van de oud-strijders: voor vrijheid, tegen onrecht, tegen discriminatie, tegen rassenhaat.
Hoogtepunt werd gaandeweg het samenkomen in Wageningen op 5 mei. Een heleboel mensen noemen Prins Bernhard ‘mijn prins’.

De prins wilde ook graag optreden, zijn mening geven, hulp bieden. Voor het milieubeheer is zijn betrokkenheid bij het Wereldnatuurfonds onvoorstelbaar groot geweest. Dat een olifant na drie dagen te zijn verschenen bij een kampement in de natuur zich laat lokken en dat die olifant dan zijn slurf op zijn hand legt, heeft hem zo aangegrepen, dat hij nooit iets meer met jacht op olifanten te maken wilde hebben: zijn liefde voor de grote verscheidenheid in de natuur was geboren.

Zijn charme, hartstocht en liefde voor de schepping was hem dierbaar. Zijn culturele belangstelling, ook voor de Nederlandse Antillen, was bijzonder. Prins Bernhard kon kort door de bocht gaan. Zijn eigenzinnigheid zal vast ook moeilijkheden hebben opgeleverd. Maar zijn karakter was sterk en betrokken op eerlijkheid en respectvolle behandeling. In die zin heeft hij ook uit volle overtuiging zijn gezin willen behoeden voor te grote invloed van buitenaf, zoals door gebedsgenezeres Greet Hofmans. Hij koos duidelijk en maakte grote stappen. Er zijn veel lelijke dingen over hem geschreven en gezegd; daar kon hij niet tegen. Daarom was er een uitvoerige brief in de Volkskrant van 7 februari 2004.

Bij de watersnoodramp in de opbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog (1953) zei hij: “Met Gods hulp zullen wij voortgaan op de ingeslagen weg, want met de psalmdichter mogen wij zeggen: De Here, in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van de grote wateren, dan de geweldige baren van de zee”.
Bernhard noemde zich een diepgelovige man, hield van zijn moeder en werd volgens hemzelf onmannelijk geëmotioneerd bij de troonsaanvaarding van koningin Juliana.

Prins Bernhard heeft laten weten, dat we ons over hem geen zorgen hoeven maken. Dat is mooi, dat je je leven toevertrouwd aan Hem die ons het leven geeft. Maar het is ook mooi, als je in je leven dingen hebt kunnen doen, waaruit lijnen lopen die ombouwend zijn voor hen die dat hebben meegemaakt.
Die wonderlijke samenhang heet: leven onder Gods genade.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten