Author: ferdiax_GKL

Trouw

Afgelopen zomerperiode heb ik een aantal huwelijksdiensten meegemaakt in heel verschillende omstandigheden. In de eigen kerk, maar ook in de tuin, in een feestzaal en in een mooi kerkje nabij het feestkasteel. Soms namen we de knielbanken mee achter in de auto. Steeds was er de trouwbijbel en de trouwkaars met bijpassende kandelaar. Steeds was…

Verstaanbaar

De eerste vergadering van de ministers in het nieuwe kabinet was geslaagd. Ze hadden het reuze naar hun zin. Alleen één ding is lastig: de akoestiek was slecht. Dat zei nota bene de jongste minister, de heer Camiel Eurlings! Ze verstaan elkaar amper in de sjieke Trêveszaal. Dat is ook wat! Want in die zaal…

Op weg naar Pasen

We zetten deze weken koers naar Pasen: het licht van God zal overwinnen. Misschien is dit wel het wonderlijkste gebeuren in de Evangeliën. Jezus gaat de weg van het lijden. Onderweg komt God Hem niet bevrijden. Hij klaagt zijn nood en bevestigt zijn vertrouwen. Dat dit samen kan gaan, mag wonder heten. Kunnen we Jezus…

Kind en kerk

Vandaag is de jaarlijkse school-kerkdienst. Scholen en kerken werken hiervoor samen. We kwamen uit op David. Dat is een kleine herdersjongen die uitgroeit tot koning in Israël. Van hem zijn de herdersstaf, de slinger en de harp bekend. Hij spreekt tot de verbeelding: iedereen zag hem over het hoofd, ook de profeet, de man Gods,…

‘Den Haag Vandaag’ was even ‘Hier Hilversum’

Het is stil geworden in het midden van de politiek, want veel kiezers hebben in november 2006 ideologisch gestemd en zijn allerlei uitgesproken richtingen in geschoten. Dat vraagt dus om een ingewikkelde kabinetsformatie. Want ideologische veren passen niet in een houding, die bereid maakt tot compromissen. En het afgelopen regeringsjaar heeft 3 miljard begrotingsoverschot –…

Jaar onzes Heren

In Den Haag is het stil rond de formatie. Het zal wel een stilte zijn voor de storm, want wat de politiek doet is voor sommigen nooit goed. Er zijn ook veel wensen. Laat ik een duit in het zakje doen. Zo vraag ik aandacht voor kerken in Palestijnse gebieden. “Vergeten kerken” noemen ze zichzelf….