Bijbel naar Chinese snit

‘China hanteert het beginsel dat religies in China op China gericht moeten zijn. Het geeft actief leiding aan de religies zodat deze zich kunnen aanpassen aan de socialistische samenleving.’

Dat staat te lezen in het Nederlands Dagblad van zaterdag 7 april 2018.

De Chinese Staatsraad publiceerde een nieuw ‘Witboek voor de bescherming van godsdienstvrijheid’ waarin het staatsbeleid rond de verschillende religies voor de komende jaren is vastgelegd.

Bescherming van godsdienst klinkt mooi. Maar dat is schone schijn.

Kerken moeten vooral de ideologie van Xi Jinping ‘diep bestuderen en toepassen’. China wil, dat religies in China op China gericht moeten zijn. Het geeft actief leiding aan de religies zodat deze zich kunnen aanpassen aan de socialistische samenleving.’

 

Het Chinese Nationale Volkscongres maakte in maart 2018 mogelijk,

dat president Xi Jinping langer dan twee keer vijf jaar president kan blijven.

Vooral de christenen worden eruit gelicht als een godsdienst met wat negatieve kantjes, die moeten worden bijgewerkt: ‘Het katholicisme en protestantisme, bekend als buitenlandse religies in China, zijn lange tijd gecontroleerd en gebruikt door kolonialisten en imperialisten.’

Dat laatste klinkt mij ideologisch in de oren uit een onvervalste communistische staatsvisie. 

Wat ‘de ideologie van Xi Jinping’ precies inhoudt, is mij niet bekend.

Maar als Paulus aan de Filippenzen (2:3) aangeeft, dat je de ander belangrijker moet achten dan jezelf, is dat voor een dictator lastig.

  

Het nieuwe Witboek zegt: ‘De Chinese overheid zal resoluut afrekenen met buitenlandse organisaties en individuen die proberen de Chinese religieuze organisaties te controleren of zich willen bemoeien met Chinese religieuze zaken en de Chinese overheid en het socialistische systeem onder het mom van geloof willen ondermijnen.’

Op 30 maart verscheen op het Chinese Weibo, een sociaal netwerk met ongeveer 400 miljoen gebruikers, een mededeling dat vanaf die dag geen Bijbels meer mochten worden verkocht via internetverkoopsites als Taobao, Jingdong of Dangdang. 

William Nee is China-onderzoeker van Amnesty International in Hongkong en heeft goede contacten met internationale media. Zowel CNN als Christian Today meldde dat er plannen in het vijfjarenplan zouden staan voor een nieuwe bijbelvertaling ‘met een meer “gesinologiseerde” (volgens de Chinese richtlijnen aangepaste) tekst’.

Dit moet dan leiden tot een ‘theologische en ideologische constructie’ die een nieuw tijdperk van het christendom in China moet betekenen. Christenen mogen de Bijbel daarin alleen zó uitleggen dat de leer van Christus samenvalt met de in de Chinese grondwet vastgelegde gedachten van president Xi Jinping. 

 

Een nieuw tijdperk – dat klinkt actueel en aanlokkelijk.

Maar hoe zou in zo’n “verchineesde Bijbel”  de woorden van Jezus vertaald moeten worden: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’.

Of de woorden van Jezus: Doet dit tot mijn gedachtenis’ over het Heilig Avondmaal?

Of de woorden bij de hemelvaart: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’?

Of de woorden van Jezus: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook als is hij gestorven.’?

En hoe moet dat met die zin uit de tien woorden: ‘Want Ik de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij.’?  

En de Bergrede van Jezus – ieder behandelt de ander, zoals hij zelf behandeld wil worden – past dat bij de ideologie van de president?

Hoe kun je nu het christelijk geloof aanpassen aan een staatsideologie?

Ik zou het niet weten.

Aanpassen betekent veranderen en ontkrachten.

De Bijbel laten buikspreken en laten zeggen wat jij wilt, dat is geen godsdienst. Dat is jezelf presenteren.

Dat betekent dus dat Chinese christenen het moeilijk zullen krijgen.

Dat zal voor Open Doors weer een nieuwe uitdaging worden.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten