Bijbellezen in 2017

In onze tijd en in alle tijden is de aandacht voor de Bijbel niet altijd hooggestemd aanwezig.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakte vorige week bekend, dat 1 op de 5 Nederlanders in de Bijbel leest. Dat betekent: een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. En wat blijkt bij dit Bijbelgebruik? ‘De Bijbel verrast’, zegt 73,8%. ‘De Bijbel stemt vrolijk’, zegt 77,1%. ‘De Bijbel geeft antwoord’, zegt 75,5% van de lezers.

.

 

Rieuwerd Buitenwerf is directeur NBG. Hij zegt: ‘Uit het onderzoek blijkt, dat de Bijbel vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er tenminste wekelijks in. Opvallend is verder het effect dat bijbellezen op mensen heeft. Een ruime meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’

In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich willen spiegelen aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun leven.

Verschil in kerkelijke achtergrond heeft niet heel veel te maken met de omgang met de Bijbel. Dat blijkt ook uit het onderzoek.

Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet terug te brengen tot zij of haar denominatie. We hopen dat dit besef verbindend kan werken.’

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dit onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie.


Het onderzoek had twee hoofddoelen.

1. Kijken hoe het er op dit moment voor staat met Nederlanders die de Bijbel lezen. Van mensen die de Bijbel een beetje belangrijk vinden tot zeer belangrijk.

2. Is het in een verregaand ontzuilde en kerk-hoppende maatschappij nog zinvol om christelijk/Bijbellezend Nederland primair in te delen op basis van kerklidmaatschap, of moeten we toe naar een nieuwe indeling?

De bedoeling is dit onderzoek te gebruiken voor een nieuw beleidsplan. Zo wil het NBG nog beter aansluiten bij wat huidige Bijbellezers belangrijk vinden.

Christelijk Nederland vraagt om materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug slaat tussen de wereld van de tekst en de lezer van nu. Materiaal zonder kerkelijk jargon en zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste opvallende uitkomst van het onderzoek is een breed gedeeld verlangen om de Bijbel door te geven aan de volgende generatie.

In het algemeen is de conclusie, dat de Bijbel zijn lezers in beweging blijft zetten, maar ook dat een groeiende groep moeite heeft om de betekenis

van de Bijbel voor het leven nu te ervaren.

Als ‘uitdaging’ wordt gezien: inspelen op mogelijkheden om de motivatie te vergroten om wel in de Bijbel te lezen en de drempels die mensen ervaren weg te nemen.

Commentaar: ‘de betekenis van de Bijbel voor het leven van nu’ is ook onder ons in Lunteren een thema. De praktische toepassing en het leven van nu moeten in de preek een plek krijgen. Ik zeg er eerlijk bij: soms lukt dat beter dan anders. We zijn niet in de kerk om alleen een commentaar bij de tijd te krijgen, maar om met de Bijbel bezig te zijn. Daarbij gaat het om kennis en beleving.

De uitdaging onderschrijf ik: motiveren om het Bijbellezen voor te zetten!

Dat mag in de kerkdiensten gebeuren en doordeweeks op de toerustingavonden. Daarvoor is het toerustingprogramma precies bedoeld.

P.S. Van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 zijn zo’n 1,5 miljoen exemplaren verkocht. In veel kerken fungeert de NBV als kanselbijbel. Er wordt gewerkt aan verbeteringen in de vertaling: ‘ revisie’ – dat is gebruikelijk bij belangrijke vertalingen; daardoor kunnen ze hun functie goed blijven vervullen. Bij de presentatie van de NBV in 2004 is zo’n herziening dan ook toegezegd.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten