Contacten met Oekraïne

Woensdag a.s. mogen we naar de stembus voor een referendum.

Het handelsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne staat op het menu.

Bent u voor of tegen? Zo eenvoudig kan het zijn met een referendum.

Maar zo eenvoudig is het leven niet.

Ingewikkeld

Want Oekraïne is een ingewikkeld land, dat pas bestaat sinds 1991, toen de Sovjet Unie uit elkaar is gevallen. Het is meteen het tweede land van Europa in grootte.

Oekraïne was de graanschuur van Rusland. Voor Poetin, de president van Rusland, is de onafhankelijkheid van Oekraïne een vergissing van de geschiedenis.

In zijn boek ‘Grensland’ schrijft de Ruslandkenner Marc Jansen een mooie anekdote.

Het is een gesprekje van Poetin met Bush sr.: ‘Wat is Oekraïne?, vroeg hij aan Bush, en hij gaf zelf het antwoord: ‘Een deel van het gebied behoort tot Oost-Europa en een deel, een aanzienlijk deel, is door ons geschonken. Mocht Oekraïne bij de Navo komen, dan houdt Oekraïne op te bestaan, gaf Poetin dreigend aan. Dan zou Poetin Oost-Oekraïne en De Krim aansporen zich af te scheiden. Dat waren volgens Poetin dus de delen die door Rusland zijn geschonken. De Krim heeft hij inmiddels al ‘teruggenomen’.

Kaartje ucolumn 20160402.1it april 2014

 

 

 

 

 

 

 

Met de ramp van de MH 17 in Oost-Oekraïne, is dit land in onze gedachten gegrift.

Veel mensen zeggen, dat Oekraïne een corrupt land is, dat er nauwelijks economische beweging is en dat goedkope arbeidskrachten en goederen onze markt lelijk gaan beïnvloeden.

Er is nu juist een handelsakkoord gemaakt om de corruptie en tegen te gaan en de veiligheid te vergroten en de democratische grondstructuur van het land (politiek, politie, rechtspraak en vrije pers) te verbeteren. En komt een verregaand overleg op allerlei terrein en de band met Europa wordt aangehaald om de grondrechten van mensen Europees op te waarderen. Dat is geen overbodige luxe.

Column 20160402.2

  De Oekraïense pianist Markiyan Matsekh in 2013 op het Plein van de Onafhankelijkheid in het centrum van Kiev. Tijdens een gewelddadig protest op dat plein, besloot Matsekh vreedzaam te protesteren door een piano voor een rij oproeragenten te zetten en te gaan spelen. 

Bedenkers

De bedenkers van het referendum zeggen in NRC, dat Oekraïne hen niets kan schelen. Dat is wel onthutsend, omdat dit verdrag juist op de straten van Kiev is verdedigd door een massale demonstratie. Daar zijn doden bij gevallen. Om dan dit verdrag aan te grijpen voor een scherts referendum is stijlloos.

Evenwichtspositie

Nu heeft Poetin er belang bij om Oekraïne niet te dicht bij de Europese Unie aan te schuiven. Hij wil Oekraïne in zijn eigen invloedssfeer houden.

Column 20160402.3

Oekraïne is een mooi land

Premier Rutte heeft aangegeven, dat een lidmaatschap van de Europese Unie er voor Oekraïne wat hem betreft niet in zit. Waarom niet? Omdat Oekraïne zowel goede contacten moet hebben met Rusland als met de Europese Unie. Die evenwichtspositie moet de Europese Unie niet verstoren. Dat is een goede strategie.

En nu dat referendum!
Alles afwegend zeg ik: een handelsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne werkt stabiliserend en geeft een goede basis voor samenwerking en beïnvloeding.

Daarbij denk ik ook aan mensenrechten en eerlijke handel.

Ik denk ook aan de rol van kerken en de plaats van de Joden in Oekraïne.

Het is goed, als de banden met elkaar Europa-breed worden beleefd en onderhouden. En de relatie met Rusland is een zaak die voor Oekraïne belangrijk is en waar wij niets over hebben te zeggen.

Oekraïne is een jonge staat met veel moeilijke vraagstukken. Het is een mooie taak om landen te zien samenwerken en ervaringen uit te wisselen. Dat is een politieke taak, waarbij we de vrucht van de Geest in gedachten mogen houden, zoals vrede, liefde, geduld (!) en behulpzaamheid. Als dat via een referendum kan, dan moet dat maar…

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten