Dagelijks leven met God

Onder deze titel is een prachtig boek verschenen voor jonge mensen die tijdens hun studietijd in een studentenstad gaan wonen.

Dit boek komt uit de kring van IFES-Nederland, deel van christelijke studentenbewegingen uit zo’n 150 landen. Het is een mooi boek geworden over spiritualiteit, geloofsbeleving. Harmen Talstra zet de toon door zijn spreken over brede en smalle spiritualiteit. Smalle spiritualiteit is gericht op God, de Schepper en brede spiritualiteit gaat over de dagelijkse levenshouding. Die hebben met elkaar te maken wordt betoogd. Er zijn allerlei bezinnende artikelen en er zijn interviews.

In de bezinning voor evangelische studenten worden Maarten Luther en Johannes Calvijn en ook de Nederlandse Abraham Kuyper met waardering genoemd.
Van de interviews heb ik genoten, vooral met ds. Hans Schouten uit Baambrugge. Hij vertelt hoe hij van zijn vader respect leerde. Als jongetje ging hij met zijn vader op bezoek bij de deken, die woonde bij de voormalige Rooms-Katholieke schuilkerk op het Begijnhof in Amsterdam.

In dit boek lees je ook over spiritualiteit zoals afgestudeerden terugkijken op hun ontwikkeling tijdens hun studietijd. Dat is wat anders dan dat mevrouw Ayaan Hirsi Ali in Berlijn opkwam voor het recht om te beledigen. Je voelt het verschil vanuit de gedachte, dat God ons mensen roept om met elkaar om te gaan op een opbouwende en hulpvaardige manier.

Ook diepgaander bezinning is in dit boek. De VU filosoof Govert Buijs wijst op Abraham Kuyper, met zijn: “in de wereld is geen duimbreed, waarvan Christus niet zegt: dat is van Mij!’. Dat is ook wat anders dan het recht opeisen om te roepen wat je roepen wil en te beledigen wie of wat je beledigen wil.
Trouwens, het Wetboek van Strafvordering heeft wetteksten tegen belediging.
Maar ook als je gewoon dagelijks wil leren leven met God, dan voel je wel de waarde van de oproep van Paulus: houd zo ver het van jou afhangt vrede met elkaar. Is dat nou zo vreemd?

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten