De Bijbel in huis en op tafel

In het KRO-programma Kruispunt van zondag jl. zat een onderzoek naar (geloof in) God in Nederland. De kerk weet minder leden (40% van de Nederlanders) aan zich te binden dan tien en twintig jaar geleden. Daar komt bij, dat de kerk bij velen tot 80% aan toe wel verwachtingen wekt.

Veel mensen denken, dat de kerk iets heeft bij te dragen aan de discussie over zingeving, waarden en normen, spiritualiteit. Dan gaat het niet alleen over rouw- en trouwdagen, maar over de sfeer in gezinnen, de maatschappij, scholen en bedrijven.

Ook de Bijbel wordt in minder huishoudens aangetroffen. Maar in de huishoudens waar die is, wordt er veel meer in gelezen dan tien of twintig jaar geleden. Wat moet je nu met zulk onderzoek?

Blij zijn, dat de Bijbel (ook door de Nieuwe Bijbelvertaling) meer gelezen wordt. Bewust zijn van de uitstraling die je als kerkmens hebt over waarden, normen, wat je zinvol vindt en je geloofsbeleving.

De kerk wordt niet gewaardeerd als er iets concreet over dingen van gedrag en geldbesteding wordt gezegd. Dat wordt als betuttelend ervaren. Dat kan ons gevoelig maken, dat de kerk meer in grote lijnen kan denken. Zo’n grote lijn kan zijn: omdat we zo afhankelijk zijn van lucht, water en natuur en we ervaren, dat God onze Schepper is, kunnen we beter goed luisteren naar wat God over zijn schepping te vertellen heeft. Dan komt de Bijbel op tafel. Niet om duidelijk te maken wat goed en fout is, maar om inzicht te geven in wat wijs en onwijs is. De Bijbel kent een wijsheidsafdeling (Esther, Ruth, Prediker, Psalmen, Spreuken) waarvan je onder de indruk kunt raken.

Misschien zal de Heilige Geest daarvan in onze tijd iets meer gebruik gaan maken.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten