De Bijbel – ook voor u

“Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag”…. Dat zingen de kinderen in de kerk en veel ouderen met hen.

Het is een mooi geheel: Bijbel, bidden en groeien.

In Amsterdam sta ik in herfstvakantie op de tram te wachten. De tram komt er al bijna aan en tegelijk zie ik die gevel met de levengrote tekst erop: “Lees de Bijbel – het boek voor U”.

Hoek Lijnbaansgracht/Elandsgracht te Amsterdam

Zou dat waar zijn, dat de Bijbel voor iedereen zomaar het boek kan zijn?

Er zijn boekenvrienden die heel veel boeken verzamelen. 

Maar een Bijbel? “Niets voor mij!”, hoor ik sommige mensen denken.

Maar het mooie van de Bijbel is, dat die juist wel voor iedereen bedoeld is. Want iedereen mag deel krijgen aan het voordeel, dat God er is. Denk aan de zuurstof, die de Here God gratis voor iedereen ter beschikking stelt in de schepping. Dat is nog eens wat anders dan stikstof met die stikstofcrisis! En wat denkt u van de kiemkracht en de groeikracht? Op de dankdag voor gewas en arbeid zijn we God er dankbaar voor. Op de catechese hebben we daar dinsdagavond uitgebreid over doorgepraat. Dat de natuurkunde en de scheidkunde werkt met het spul van een ander. Ze onderzoeken processen, maar er is geen gram eigen werk van hun handen bij. Het is allemaal van de natuur, van de schepping,  van de Schepper. Geen stofje aan onze vinger is het werk van onze hand. Dat beseffen vissers en boeren ook vaak heel sterk. Die leven dicht bij de natuur en weten dat ze min of meer afhankelijk zijn van wat ze aantreffen in de zee, in de grond of in de lucht.

Uit dank voor de overvloed van de oogst

Eerlijk gezegd ben ik ook blij met de zwaartekracht. Want stel je voor, dat als je iets laat vallen en het zoeft meteen naar het plafond. Dan moet je aldoor een trapleertje erbij halen. En nu hoef je alleen maar te bukken.

Dat God mensen boven het niveau van planten en dieren heeft gesteld door die enorme uitdrukking: “naar Gods beeld”. We lezen: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” En: “En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hem.” (Genesis 1: 26a,27).

Het is een boek dat goed is voor ons, omdat het ons laat merken, dat God er ook nog is, ons ten goede met zijn zegen en zijn genade. En dat de Here God ons niet met een kluitje in het riet stuurt. Dat we serieus genomen worden als mensen met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen waarde ook. Dat Jezus adviseert in de Bergrede om niet bezorgd te zijn en te vragen aan God om hulp als dat zo uit komt.

Opeens herinner ik me een gesprek met een oude dame. Ik vertel, dat ik gehoord heb van iemand, die zei: naarmate ik ouder word, krijg ik wel meer vragen, maar mijn vertrouwen voel ik groeien. Dat kan de oude dame beamen: “Zo voel ik dat eigenlijk net zo!” Dat ik groeien mag…, zingt het lied. 

Soms merk ik dat je met het vergrootglas dingen ontdekt in de Bijbel, die je blijmoedig stemmen, omdat je voelt: God heeft aan alles gedacht. En het heeft altijd een reddend, bevrijdend karakter. Dat kunnen we goed gebruiken.

Als je dat bedenkt, is de Bijbel er ook voor U.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten