De Romeinse speer

Met stijgende bewondering heb ik gekeken naar de televisieserie over Jezus van Nazareth. Kefah Allush, geboren als Palestijn in Nablus, opgegroeid in Vlaardingen, is nu journalist bij de EO.

Hij heeft een fascinatie voor Jezus.

Hoe een klein clubje uitgroeit tot de grootste godsdienstige beweging in de wereld.

Wat is het geheim van hun marketing?  

Kefah Allush leeft zich behoorlijk uit, als hij zich mag inleven in leerlingen van Jezus. Eerst komt Petrus aan de beurt, o.a. in Jeruzalem, Antiochië en later in Rome.

Klooster Khor Virap in Armenië met op de achtergrond de berg Ararat.

Afgelopen dinsdag volgde hij het spoor van Thaddeüs en kwam hij via de Armeense wijk in de Oude Stad van Jeruzalem terecht in Armenië, het oudste christelijke land.

De stichter van Armenië is volgens de overlevering een nazaat van Noach, wiens ark op de berg Ararat vast kwam te zitten na de zondvloed. En die berg vormt de identiteit van de Armeniërs, waarnaar ze verlangend kijken. Ook al ligt die berg in Turkije en is de grens gesloten. Nee, de relatie tussen die twee landen is niet vrolijk.

In ca. het jaar 50 na Christus komt Thaddeüs naar Armenië. Thaddeüs heet eigenlijk Judas Thaddeüs – in onderscheid van Judas Iskariot, die we kennen als verrader van Jezus. Judas Thaddeüs wordt genoemd in Lucas 6:16 als zoon van Jacobus. In Marcus 3:18 en Matteüs 10:3 wordt hij kortweg Thaddeüs genoemd. 

Van Thaddeüs is één zinnetje opgenomen in de Bijbel, een vraag: ‘Waarom zult U zich wel aan ons en niet aan de wereld bekendmaken?’(Johannes 14: 22). 

Jezus antwoordt, dat wie Hem liefheeft, die houdt zich aan wat Hij zegt en zijn Vader zal hem liefhebben en zijn Vader en Hij komen bij hem wonen.

Niet weten en begrijpen, maar weten en liefhebben – dat zijn blijkbaar de twee werkwoorden die bij het Koninkrijk van God passen. 

Kefah Allush heeft ons op authentieke plekken gebracht en met interessante personen gesproken.

En wat heeft Thaddeüs naar Arrmenië meegebracht? De speer waarmee een Romeinse soldaat Jezus heeft gestoken om te ontdekken, of Jezus wel echt gestorven is. (Dat is beschreven in Johannes 19: 34.)

De heilige lans in Ejmiatsin (Armenië)

Zo hebben we gezien, hoe die speer daar ligt (als heilige lans) in een schatkamer in Ejmiatsin in Armenië. Het is de oorspronkelijke speer…

Kefah staat erbij en kijkt ernaar en verzucht: dichterbij Jezus kunnen we niet komen.

Ik denk: wacht even. 

Neem het Bijbelverhaal, voeg daar een vleugje verbeeldingskracht bij en je kunt je inleven in wat daar verteld wordt. Zo kun je ook dicht bij Jezus komen. En wie in zijn naam bijeenkomt, ook al zijn het er maar twee of drie, daar is Hij ook aanwezig. Dat is een andere werkelijkheid dan wij ons kunnen voorstellen, maar daarom telt die werkelijkheid nog wel mee.

Wat is nu het geheim van Thaddeüs geweest? Thaddeüs moet een goede redenaar zijn geweest en hij moet er knap uit gezien hebben. Dat staat is oude geschriften die tevoorschijn zijn gehaald uit de goed bewaarde bibliotheek.

Toch is Thaddeüs gewelddadig om het leven gebracht. 

Zijn graf is in de Zwarte Kerk in Iran even over de grens. 

Maar hoe zijn de Armeniërs dan massaal christen geworden?

Het verhaal gaat, dat een bediende van de koning 200 jaar later 14 jaar in een onderaardse kerker heeft gezeten omdat hij christen was. De koning wordt ziek, krankzinnig. Men denkt aan de bediende en haalt hem uit de kerker, omdat zijn God de koning misschien zou kunnen genezen. En zulks geschiedde…

Kefah daalt af in die donkere kerker.

En zo krijgen we te zien wat we al hoorden – als een soort bevestiging.

Kefah heeft interessante gesprekken

Na afloop van de serie maakt Kefah de balans op.

Waarom ‘verovert’ Jezus de wereld?

1. Omdat het een eenvoudige boodschap is zonder veel goden en zonder veel regels.

2. Omdat het gaat om liefde en hulpvaardigheid.

3. Omdat de boodschap over Jezus er voor iedereen is, rijk of arm, geleerd of ongeletterd.

Van dit soort televisie word ik vrolijk.

Omdat ik ontroerd raak door het positieve.

En omdat ik weer even weet, waartoe we op aarde zijn.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten