De start

Het is vandaag startzondag. We beginnen aan een nieuw seizoen. Veel gesprekken, veel luisteren, ook studeren, liefst met het oog op elkaar. Om elkaar toe te rusten, tot dienstbetoon ook. Om weer te weten waarom en waartoe je bestaat en in de hoop dat anderen er beter van worden.

Het was de afgelopen dagen een beetje “vier en vijf mei” in Arnhem en omstreken. Je inzetten voor anderen, dat is toch wel Market Garden ten voeten uit. Van zondag 17 tot maandag 25 september heeft de operatie geduurd. In de tussenpozen konden de Duitse troepen zich hergroeperen. Het effect was gering. Het dodental enorm: 6.500 militairen en 450 burgers. En half Nederland kreeg nog een Hongerwinter ‘44/’45 te verwerken. Je kunt zeggen: de operatie is mislukt. Maar de inzet van mannen uit Amerika, Engeland en Polen is er niet minder om geweest. En de oude mannen en vrouwen die de veteranen vertegenwoordigen heb ik met diep respect gadegeslagen voor de televisie. Zij hebben het toch maar gedaan… voor ons.

Tegen die achtergrond vieren wij startzondag. Ik hoop toch zo, dat het een goed seizoen wordt met enthousiasme en deelname en betrokkenheid op elkaar. Want onze tijd is schraal – ook in de kerk merk je dat: kritisch, weinig soepel, kieskeurig, overgevoelig. Allemaal vruchten van onze tijd, die het tegenovergestelde zijn van wat Paulus bedoelt met de vrucht van de Geest uit Galaten 5.

We gaan beginnen! Blijgestemd, omdat we de Blijde Boodschap als hoofdbestanddeel hebben, te midden van allerlei ingrediënten die bij onze tijd en levensstijl passen. Maar de hoofdmoot is het Evangelie van Jezus, die Gods menslievendheid laat zien. Een mens krijgt daar nooit genoeg van.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten