Dieper in de persoon Jezus graven

 

Het dagblad Trouw had donderdag 13 april een gesprek met twee mensen die de rol van Jezus vertolken.

Het gaat om Tom Sol met de Christus-partij in de Matthäus Passion en om Dwight Dissels met de rol van Jezus in The Passion te Leeuwarden.

Leeuwarden, waar The Passion was op Witte Donderdag 2017

Dwight Dissels vertelt, hoe hij via dramacoachingssessies (mooi woord voor Scrabble) dieper in de persoon Jezus is gaan graven.

Daar heb ik wat over nagedacht.

Net had ik een artikel gelezen in een boek over de reformatie.

Daarin vertelt een theoloog, dat The Passion op tv niet deugt. Hij zegt, dat gewelddadige verbeelding van het lijden van Jezus een verkeerde indruk maakt. Het is beter om dat op een ingetogen wijze te beleven.

Het is de vraag of de Evangelieschrijvers ook die ingetogen wijze voeden.

Ze spreken over spotternij en een kruisiging waarbij Jezus uitroept: ‘Mijn God, mij God, waarom hebt Gij mij verlaten?’. Dat is niet ingetogen, maar smartelijk. Zodat we zijn gaan spreken over de ‘Man van smarten’!

Het heeft te maken met de diepste betekenis van Jezus, dat Hij mens  geworden is met diep menselijke gevoelens van eenzaamheid en pijn.

Zo kan Hij aanvoelen wat wij aanvoelen. Zo weten wij, dat wij met onze gevoelens geen vreemde gevoelens hebben. Hij kent ze, herkent ze.

Dwight Dissels

Van Prof. Bob Smalhout heb ik geleerd, wat een kruisiging met je lichaam en geest ‘doet’. Verdovende pijn en hapering van de stembanden slaan snel toe. Dat is juist van belang om beter te beseffen, wat een wonder het is, hoe Jezus een zuivere en intieme toon kan aanslaan, als Hij spreekt over God, Maria en Johannes, de moordenaar die in het paradijs wordt welkom geheten, over vergeving en over zijn vertrouwen op God.

Dwight Dissels zegt: “Ik ben de omstandigheden en emoties die Hij doormaakt als het ware zelf gaan beleven. Dat was voor mij een nieuwe dimensie. Nu kan ik het invoelen: het verraad, het verlaten worden door je vrienden. Ik heb Jezus op een andere manier leren kennen.”

Dat is een ervaring die voor het geloofsvertrouwen van groot belang is.

Tom Sol zingt de Christus-partij in de Matthäus Passion in Utrecht

Tom Sol  kent de rol door en door, want het is de rol die hij het meest in zijn leven heeft gezongen. “In 1997 zong ik mijn eerste Christus. Omdat ik er steeds opnieuw over heb kunnen nadenken, is mijn opvatting over de rol verdiept.”

Sol geeft aan, dat zijn rol met hem mee groeit: “Ik ben twintig jaar geleden begonnen een revolutionair neer te zetten. Een beetje brutale man, die denkt: niemand begrijpt me. Met de jaren ben ik milder geworden. En mijn Christus ook, denk ik, al zit de revolutionair er nog wel in. Christus is in de kracht van zijn leven. Hij neemt risico’s, dat is moedig. Hij weet: eigenlijk kan me niets gebeuren. Ik zou gerust om de steun van een legertje engelen kunnen vragen. Maar hij kiest vol overtuiging voor zijn moeilijke weg. Dat zijn de ontroerende momenten. Die innerlijke en menselijke strijd maakt het heel bijzonder.”

Zo kan een muziekuitvoering iets doen met de artiest.

En is dat nu niet precies wat het Evangelie van Jezus Christus beoogt? Dat degene die ermee omgaat erdoor wordt beïnvloed! En tegelijk: dat haar of zijn kijk zich verdiept in de beleving van het heilzame van Jezus.

“Kan ik iets voor je doen?

Kan ik iets voor je zijn

In dit wrange seizoen

Met zijn kruipend venijn.”

Met dit lied van De Dijk is in The Passion het Paasfeit aangestipt, dat Jezus door de dood heen gegaan is en Zich aanbiedt: kan ik iets voor je doen, iets voor je zijn?

Zo wens ik u een nieuw Pasen toe, waarin zich het besef verdiept, wat een zegen het is, dat wij Christus mogen kennen als onze levende Heer door dik en dun, voor tijd en eeuwigheid.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten