Een bisschop, een fractieleider en een sonnet

In de vorige column maakte ik er een punt van dat bisschop Eijk publiekelijk kritiek had op fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff (VVD).

Kritiek mag, maar deze kritiek was te persoonlijk met woorden als ‘kleinzielig’ en hyperindividualist.

Ik had liever dat aartsbisschop Eijk te Utrecht Klaas Dijkhof een goed gesprek zouden hebben. Inmiddels is er een afspraak gemaakt, las ik in de krant.

Maar nu iets anders. 

Rikkert Zuiderveld

Rikkert Zuiderveld heeft voor het radioprogramma ‘Dit is de dag’ op NPO radio 1 van  vrijdag 21 september 2018 een indrukwekkend sonnet geschreven over de open brief van het Kamerlid aan de bisschop.

En daar vraag ik nu alle aandacht voor:

BESTE KLAAS 

Mijn beste Klaas, God heeft je brief gelezen. 

Je hebt gelijk. De kerk doet heel veel kwaad 

en Hij begrijpt waarom je haar verlaat, 

er is een dag waarop je weg moet wezen. 

Maar klachten over personele zaken, 

daarmee kan Hij waarschijnlijk niet zo veel. 

De kwestie is: Hij heeft geen personeel. 

Wèl kinderen die steeds weer fouten maken. 

Hij kan ze niet ontslaan of overplaatsen, 

de stomme sukkels! Zieken en melaatsen, 

voor al dat tuig kwam Jezus uit de kast. 

Als jij hem spreken wilt, maar niet kunt vinden, 

dan zit hij bij de lammen en de blinden 

of vlak bij jou, waar hij je voeten wast. 

Daar kan ik niets aan toevoegen.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten