Een goed gesprek … met God

 

Volgende week zondag hebben we de startzondag met als thema ‘een goed gesprek’. Daarbij kun je denken aan het huisbezoek en aan gesprekken bij de toerustingavonden. Volgende week zondag zijn er ook gespreksthema’s om het meteen na de kerkdienst met elkaar te oefenen. Daar heeft de commissie erediensten voor gezorgd.

Komende zondag is het de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal in Lunteren. Dan doen we waartoe Jezus ons oproept, als Hij zegt: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’.

Zo wil God de band met ons op velerlei manier onderhouden.

Bij een gesprek met God moet ik ook denken aan een boekje dat deze zomer is verschenen ‘Zeg het tegen God, aan aanmoediging om te bidden’.

De schrijver, Luigi Gioia, is een Italiaan, hoogleraar in Rome. Als jongen was hij  atheïst en behoorlijk fanatiek ook. Want hij ging  de Bijbel lezen om aan te tonen, wat een onzin er in stond en hoe onzinnig het christendom is. Ja, en dat liep anders af. Gioia raakte onder de indruk en bekeerde zich. Nu is hij benedictijner monnik.

In het boek Zeg het tegen God is een hoogleraar theologie aan het woord in zesentwintig korte hoofdstukjes. Het is geen lichte kost, maar het stukje bij beetje een mooi leestraject worden. Je kunt die stukje het beste niet meteen lezen, maar iedere dag één.

Geloof heeft een heel gemakkelijke kant: vertrouwen dat God jou nabij is.

En geloof heeft een ingewikkelde kant. Want hoe ga je om met alle onrecht, ziekte en narigheid? En hoe ga je met de Bijbel om? En hoe kijk je eigenlijk tegen geloof en God aan in een wereld, waarin zoveel verschillen zijn en waarin een persoonlijke omgang met God als wereldvreemd gezien wordt?

En dan komt een professor uit Rome met een boekje, waarin hij klip en klaar stelt: ‘Gebed verwijdert het gif van bitterheid uit ons hart’.

En dat zegt een ex-atheïst.

In dit boek daagt Luigi Gioia je uit om (weer) te gaan bidden. Luigi Gioia laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde. Het gebed kwam voor Jezus op de eerste plaats. Het was de manier om zijn weg door het leven te vinden: in vertrouwen dat God voor hem zorgt als een liefdevolle Vader. Dit vertrouwen maakt het mogelijk om ook de moeilijke weg te gaan, als God dat van je vraagt. 

Via praktische aanwijzingen wordt je geholpen bij het bidden. Zo kun je een goed gesprek met God voeren. Door iets naar voren te laten komen wat in je hart leeft. Als je dit kunt uitspreken, lucht dat ook weer op! De houding die nodig is voor een leven met gebed, is aan te duiden als ‘vrijmoedigheid’. Voel je vrij van angst, belemmering, dwang, door een geloof in de God die reddend en bevrijdend is. 

Vanuit de Bijbel weet Gioia je te inspireren om (meer) te bidden. Het laatste hoofdstuk vat het boek prachtig samen; let bij bidden hierop: hou het kort, hou het simpel, doe het vaak en wees echt. 

Hij laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde. Het gebed was voor Jezus het allerbelangrijkste in zijn leven. Zo wordt er in dit boek op gelet, hoe Jezus op verschillende momenten van de dag tijd neemt om te bidden. Zonder de afstemming met zijn hemelse Vader is het niet mogelijk om de goede weg te gaan. Bidden is het steeds opnieuw vormgeven van het vertrouwen dat God het allerbeste met je voorheeft. Dit vertrouwen maakt het mogelijk om ook een moeilijke weg te gaan, als God dat van je vraagt. 

Bidden is ook leren luisteren naar de stem in het diepste van ons gemoed. Zo kun je bij jezelf ontdekken, wat je nu ten diepste graag wil. Door het jakkerende bestaan hollen we onszelf wel vaak voorbij. Bidden is stilgezet worden “om de ogen van de Vader te ontmoeten en ontdekken, hoe Hij van ons houdt, bij ons betrokken is en naast ons gaat. Als we met deze liefde in aanraking komen, als we die voelen, dat zal het leven nooit meer hetzelfde zijn.”, aldus Giola.

Ik vermoed, dat dit boek echt kan helpen om bij het huisbezoek beter aan te voelen, waarom een gebed zinvol, mogelijk en behulpzaam kan zijn. Dit boek kan een goede voorbereiding zijn op het huisbezoek, dat deze winter weer gebracht gaat worden. Dit boek is aanstekelijk. De schrijver nodigt uit, daagt uit om zelf (weer) te gaan bidden, op de manier zoals Jezus het heeft geleerd: spreken tegen God die met alle aandacht naar je luistert en het goede voor jou wil. 

Dat is bij het avondmaalsliturgie ook zo indrukkwekkend, als we zingen ‘heilig, heilig heilig’…

Luigi Gioia, Zeg het tegen God, Kok, Utrecht 2018, 224 blz., € 17,99

(U kunt het bij mij lenen.)

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten