Een graankorrel in de grond


Johannes 1
2:20-33

Het is feest in Jeruzalem. De inwoners van de stad hebben hun huizen schoongemaakt. Mensen van buiten zijn in hun feestkleren naar de stad gekomen. Ze komen uit het hele land, en zelfs uit andere landen. Samen vieren ze dat God de mensen bevrijdt. Dat Hij brood geeft aan wie het nodig heeft en hoop op een goede toekomst. 


Aan de rand van de stad, bij een akker, is Jezus neergehurkt. In zijn hand houdt hij een klein zaadje. ‘Wat doe je?’ vragen zijn vrienden nieuwsgierig. En Jezus vertelt:

Als een graankorrel in de aarde valt, verdwijnt hij. Je ziet er niks meer van. Maar een tijd later gebeurt er iets bijzonders: dan groeit op de plek van de graankorrel nieuw graan, met nog veel meer korrels dan die ene.’
Voorzichtig stopt Jezus de graankorrel in de grond. En dan vertelt hij verder: ‘Met mij zal het ook zo gaan. Ik zal sterven en dan word ik begraven. Maar dat is niet het einde! Het is juist een nieuw begin. Het begin van iets groters.’ 


De vrienden kijken geschrokken naar Jezus, en naar de plek waar Jezus de graankorrel heeft begraven. Zal Jezus echt dood gaan en begraven worden? Zwijgend lopen ze even later naar de stad, waar het feest gevierd wordt. Het feest van hoop op een goede toekomst – zullen ze dat dit jaar wel kunnen vieren? 

Vergelijkbare berichten