Elia mag bij God komen

De hemelvaart van Elia

                                                              2 Koningen 2:1-18

Lang voordat Jezus geboren werd, was er een profeet van de HEER die Elia heette. Elia leefde in een moeilijke tijd. Hij moest de woorden van God vertellen aan mensen die eigenlijk niet wilden luisteren naar de HEER. Dat was geen makkelijk werk voor Elia. Toch bleef hij zijn best doen. Hij deed wat de HEER van hem vroeg. Net zo lang totdat hij klaar was met zijn werk. Hij was toen al best oud. Op een dag liep Elia, samen met zijn helper Elisa, de stad uit. Elia weet waar ze naartoe gaan. ‘De HEER wil dat ik naar Betel ga, blijf jij maar hier’, zegt hij tegen Elisa. Maar dat vindt Elisa geen goed idee. ‘Nee, ik blijf bij u’, zegt Elisa, ‘ik wil mee op reis’. Zo gaan ze samen op weg. Ze komen door verschillende steden: Betel, Jericho en uiteindelijk komen ze bij de rivier de Jordaan. Elia en Elisa weten dat er vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. Daarom wil Elisa dicht bij Elia blijven. Want hij houdt van Elia, alsof het zijn vader is. Elisa wil net zo worden als Elia en de wonderen doen die hij ook deed. 

Als ze bij het water staan, trekt Elia zijn jas uit. Hij slaat ermee op het water, en wat gebeurt er dan? Het water stroomt opzij en Elia en Elisa lopen naast elkaar over de droge grond naar de overkant. Ze worden helemaal niet nat! Terwijl ze lopen te praten, komt er plotseling een wagen tussen hen in rijden. Het is geen gewone wagen: deze wagen wordt getrokken door paarden van vuur.

Elisa kijkt opzij: hij ziet Elia op de wagen. Met een stormwind gaat hij met de wagen omhoog naar de hemel. Elisa schreeuwt omhoog: hoe moet dat nu zonder u? En dan ziet hij Elia niet meer. Hij is naar de hemel gebracht, waar hij dicht bij God mag zijn en kan uitrusten van zijn werk. Elisa is alleen. Hij kijkt naar de grond en ziet de jas van Elia liggen. Hij pakt hem op en loopt ermee naar de rand van de rivier. Dan doet hij precies wat hij Elia net had zien doen. Hij slaat ermee op het water. Het water gaat opzij en Elisa kan over de droge grond teruglopen naar de overkant. 

Daar wachten vijftig mannen die ook profeten zijn op hem. Ze hebben alles gezien. Vanaf nu mag Elisa de woorden van God vertellen aan de mensen. Het werk van Elia is wel af, maar Elisa zal ermee verder gaan.

In de komende week is het Hemelvaartsdag. Op deze dag denken wij eraan dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Zijn werk op de aarde was klaar. Hij is gestorven voor alle zonden van de mensen, maar Hij is ook weer opgestaan uit het graf. Jezus heeft gewonnen! Jezus is op een heel andere manier naar de hemel gegaan dan Elia. Maar net als bij Elia zijn er bij Jezus mensen die doorgaan, mensen die overal gaan vertellen over Jezus, over zijn macht en kracht. Dat zijn natuurlijk de discipelen van Jezus. Elisa kreeg de mantel van Elia, als teken dat hij zijn taak mocht voortzetten. De discipelen krijgen de Heilige Geest, die geeft hun kracht.

Vergelijkbare berichten