Elke morgen is uw trouw nieuw…

Dinsdagavond sprak prof. Cees van der Kooi (Vrije Universiteit, Amsterdam) over Godsgeloof volgens Johannes Calvijn en volgens Karl Barth.

Bij een klein onderdeel van de boeiende inleiding en discussie ben ik even blijven doordenken. Calvijn zag de wisseling van de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente) als een zegen van God. De moderne mens ziet het als een natuurverschijnsel, waarvan de herkomst een vraag blijft.
Wij kunnen niet de antwoorden van Calvijn terughalen. We kunnen wel op de antwoorden van Calvijn verder gaan.

Maandagavond bij de bijbelstudie over 1 Samuël 1 over het haar hart uitstorten voor het aangezicht van God door Hanna, kregen we ‘t ook over de soevereiniteit van God (zoals Calvijn dat zegt). Iemand zei: dat is het grootste goed om vast te houden, dat God soeverein is.

Calvijn leefde in een moeilijke tijd en hij was geen vrolijk type mens. Maar wat hij in zijn talrijke bijbelcommentaren en preken en geloofsleer (Institutie) naar voren laat komen is: eerbied voor God. De innerlijke behoefte om recht te doen aan de eer van God.

Eigenlijk is dat een levensprogramma. En dat begint met: iedere morgen is Gods trouw nieuw. Weet u dat dit een zinnetje uit de Bijbel is? Niet uit het vrolijkste bijbelboek, uit Klaagliederen(3: 23).

In de herfst waren we enkele dagen een beetje hoog in het Sauerland.’s Morgens vroeg gingen we Brötchen halen. De zon kwam net op en lag lager dan wij liepen. Als met een rode neus leek de zon op een roofdier, laaggedrukt op de grond, op de loer om de dauw en de waterige lucht tot verdamping te pressen. En je zag de natuur werken. Binnen een uur was de waterige lucht fris en helder en had het zonlicht gewonnen. Je kunt het zien als: zo werkte de natuur. Maar je kunt het ook als een gunstbewijs van de Here God zien: Hij laat zijn schepping niet in mist gehuld. Hij voert de strijd om duisternis te laten wijken en het licht te laten overwinnen. Ach blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij…

Mogen we dat van deze zondag overhouden, met ons bruidspaar, hun gasten en onze gasten uit Roemenië: Licht Gij ons met uw stralen, o licht der wereld voor, opdat wij niet verdwalen of struikelen op ons spoor!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten