Geloof geneest je helemaal

JEZUS GENEEST EEN VERLAMDE MAN


Na een paar dagen kwam Jezus weer in Kapernaüm terug. De mensen hoorden dat Hij weer thuis was.
Toen kwamen er zoveel mensen naar Hem toe, dat het zelfs buiten voor de deur helemaal vol stond. En Hij vertelde hun het goede nieuws.


Een paar mannen kwamen met een verlamde vriend naar Jezus. Hij werd door vier mannen gedragen.
Maar er waren zoveel mensen, dat ze hem niet bij Jezus konden brengen. Daarom maakten ze het dak open boven de plek waar Jezus stond. Daarna lieten ze de man op de matras door het gat naar beneden zakken.


Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde man: “Zoon, Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God.”
Er zaten daar ook een paar wetgeleerden.  Ze dachten bij zichzelf:
“Hoe kan Hij dat zeggen? Daarmee beledigt Hij God! Alleen God kan mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem zijn geweest!”
Maar Jezus wist wat ze dachten. Hij zei tegen hen: “Waarom denken jullie dat?
Wat is gemakkelijker om te zeggen: ‘Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God,’ of: ‘Pak je matras op en loop’?
Maar Ik wil dat jullie weten dat de Mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest.” En Hij zei tegen de verlamde man:
“Daarom zeg Ik je: sta op, pak je matras op en ga naar huis.”
De man stond onmiddellijk op.

Hij pakte zijn matras op en ging naar huis. Iedereen zag het gebeuren. Ze waren stomverbaasd. Ze prezen God en zeiden: “Zoiets hebben we nog nooit gezien!”
Basisbijbel Marcus 2:1-12

Vergelijkbare berichten