Haagse koekenbakkers bakken het wel bruin

Onvoorstelbaar, dat twee ruziënde ministers en enkele Kamerleden hun gekrakeel voortzetten tot in de Nieuwe Kerk, ja tot tijdens de indrukwekkende en bewogen uitvaartdienst van Prins Claus.

Landsbelang schijnt voor sommigen niet te bestaan. Piëteit met de Koninklijke familie ontbrak. Zijn dat volksvertegenwoordigers? Het ‘volk’ deed het beter: ongekend veel mailberichten, brieven, condoleance op gemeentehuizen en 90.000 mensen bij het paleis Noordeinde en duizenden tijdens de tocht naar de Nieuwe Kerk in Delft.

Ego’s maken zich groot en storen zich aan de persoonlijkheid van anderen. Ik dacht dat het een eer is om met anderen samen te werken, die hoog in aanzien staan. Nee, de ego moet zelf schitteren en de rest kan op schunnige wijze ‘afgeserveerd’ worden. Wat een mentaliteit. Ik dacht: politiek is geen hobby, maar een roeping. En wie van huis uit is opgevoed met het handwerk van politieke betrokkenheid (kiesvereniging, gesprekken over politiek, verantwoordelijkheid dragen in bestuur etc.) weet, dat het in de politiek om dienen gaan en niet om schitteren. Omdat de televisie van politieke personen ‘sterren’ maakt, kan het idee post vatten bij politici, dat ze moeten schitteren en veel de media halen; en dat moet door opzienbarende dingen te roepen.

Fout, een koning moet dienen. “Zijn al deze mensen er voor mij?, vroeg de jonge Wilhelmina aan haar moeder Koningin Emma op een bordes met veel mensen ervoor. “Nee”, zei de wijze koningin Emma, “nee, jij bent er voor al die mensen!”.

Ik denk nog graag aan dat, wat over Prins Claus gezegd werd. Duits van geboorte, graag in Afrika (Tanzania) en dan komt Nederland er ook nog bij. Waar hoor ik thuis? En bij de beelden van Koninginnedag wist hij het zeker: dáár hoor ik thuis, naast haar. Aan het eind van de meditatie zei Huub Oosterhuis: “Neem mijn handen, leid mij ten einde toe”.

Claus hoopte dat ook dat hem overkomen zou. Zo wordt de moderne mens bereikt met het Evangelie, dat eigenlijk nog meer naar voren zou komen, als het huis van de Vader met de vele woningen meer in beeld was gebracht. Maar “á Toi la gloire” gaf de dienst weer een heel goede gloed. Moge de Koningin en haar familie de troost en de kracht van God krijgen om voort te gaan op haar inspirerende werkwijze.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten