Halverwege de 40 dagen

Zondag 31 maart is de zondag precies in het midden van de veertig dagentijd.

We hebben drie zondagen gehad: 10, 17 en 24 maart. En we krijgen nog drie zondagen: 7 en 14 april en op 21 april is het Pasen.

Dan is 31 maart halverwege de rit van de veertig dagen na Pasen.

Ik denk opeens aan de ritten met rondjes fietsen en schaatsen. Dan maken de coach en de journalisten na halverwege de balans op: moet er een tandje bij, als het even kan. Of ligt de koers precies op schema. Zit er een persoonlijk record in; zit er een baanrecord in?

Via de sportverslaggevers voel ik opeens de vraag: liggen we op koers richting Pasen? Zijn we boven het gemiddelde of beneden het gemiddelde? Zijn we goed bezig? Zijn we middelmatig, lauw of juist pittig en principieel?

Het Paasproject van de kindernevendienst helpt ook bij het besef dat we onderweg zijn. Voor in de kerk staat een grote tas met een hart erop. Die tas laat zien, dat de kinderen zo’n tasje met daarbij een sleutelhanger mee naar huis krijgen. De sleutel wijst op Jezus, die de deur is van de weg naar God. Het is de bedoeling dat er elke week wat in het tasje komt om op reis te kunnen. Zo bepaalt die tas ons bij de reis naar Pasen!

Kenmerkend is de kiezende God, die vol liefde kiest om onze God te willen zijn. Dat is het uitgangspunt. En de bedoeling van die keuze is ook klip en klaar: redding.

Wij mogen daarop reageren met de keuze om te geloven. En geloof raakt weer aan geloofwaardigheid en geloofsopbouw. Zo komen het dagelijks leven, de kerk en de zondag in beeld. Daardoor kunnen we ons gestimuleerd voelen om geloofwaardig te zijn in spreken, doen en laten. En je wordt geïnspireerd om je geloof te versterken en uit te bouwen.

Op weg naar Pasen gaat het over Jezus en wat Hij voor ons betekent.

En het gaat om ons, wat wij in Hem zien en van Hem merken.

Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt met een dagelijks mail.

 Deelnemers lezen vanaf 6 maart 

in het Evangelie volgens Johannes 

op weg naar Pasen. 

Het leesplan is als boek beschikbaar 

en digitaal via debijbel.nl en de app Mijn Bijbel.

Eerlijk gezegd vind ik de voorbereidingstijd voor Pasen extra boeiend, sinds we weten van de voorbereidingsactiviteiten voor The Passion, op Witte Donderdag in Dordrecht dit jaar. De acteurs en zangers lezen zich in en leven zich in om de Bijbelse personen beter te kennen en aan te voelen. Dan gaat het om Petrus, Judas, Pilatus en niet te vergeten Jezus.

Inlezen en inleven, kennen en aanvoelen – als deze vier werkwoorden ons begeleiden op weg naar Pasen, dan zijn we goed bezig.

En dan gaat het niet meer over een record of over een gemiddelde, want geloven is wel te vergelijken met een sportwedstrijd, zoals Paulus ook doet – de goede strijd strijden en de wedloop volbrengen – maar geloven is toch wat anders dan wedstrijd.

Geloven is weten en aanvoelen, dat we geweven zijn in de schoot van onze moeder door God en dat we veilig zijn bij de God die ons kiest en redden wil.

En de veertig dagen maken een beetje inzichtelijk, hoe dat redden gaat – dankzij Jezus Christus die als goede Herder zijn leven geeft voor jou en mij. Tot verzoening, zodat een mens staande blijft voor aangezicht van God. 

En dan gaat het dus in die veertig dagen om twee personen: Hij, Jezus Christus, en ik, eenvoudig mensenkind.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten