Helpen is belangrijker dan de regel

HELPEN IS BELANGRIJKER DAN DE REGEL 

Intro 

Mag je door rood rijden? Nee. Maar… een ambulance dan, mag die dat wel? Ja
Stel je voor: je loopt rustig over de stoep voor je huis en dan zie je opeens de blinkende, net gepoetste ruiten van je buurvrouw. Mag je die kapot maken?
Maar stel dat je even goed naar binnen kijkt en dan de buurvrouw op de grond ziet liggen. Ze is hard gevallen en kan niet overeind komen. Je wilt naar binnen gaan om te helpen, maar je hebt geen sleutel. Mag je dan het raam wel kapotslaan?
In allebei die situaties vinden we iemand helpen dus belangrijker dan de regels. Daar gaat het verhaal van vandaag over. Want Jezus is het niet eens met de Farizeeërs, die zich helemaal pietje precies aan de regels houden en willen dat iedereen om hen heen dat ook doet. Van een Farizeeër had die ambulance dan ook niet door rood mogen rijden. Of die ruit mogen inslaan. Ze houden zich aan de regels, maar denken jullie dat het ook echt goed is dat ze dat doen? 

Bijbelverhaal 

Jezus loopt met zijn leerlingen door de graanvelden. Het is sabbat. Dat is een joodse feestdag, elke zaterdag en daarop mag je niet werken. Zo kun je de hele dag aan God denken en Hem eren, andere mensen helpen en van Gods schepping genieten. Jezus en zijn leerlingen doen dat laatste en hadden besloten om een stukje te wandelen. 

Alleen hebben ze al een eind gelopen en zijn de leerlingen moe.
‘Hoeveel verder gaan we nog?’, vraagt de een. ‘Mijn voeten doen pijn’, zegt de ander.
‘Ik heb eigenlijk best wel honger, onderhand,’ zegt een derde.
En met dat laatste is elke leerling het eens, maar nie- mand heeft eten meegenomen. Ze knikken allemaal en lopen nog een tijdje met rammelende maag door, maar dan heeft iemand een idee.
‘We lopen langs een graanveld! We kunnen gewoon graan plukken en dat opeten!’
Er wordt blij geknikt, maar iemand zegt: ‘Het is wel sab- bat, hè? We mogen niet werken.’
Een leerling antwoordt: ‘Het is niet werken… toch? We willen gewoon wat eten?’
Jezus besluit zich ermee te bemoeien en zegt: ‘Het is prima. Je kunt gewoon wat graan plukken.’


En op weg gaan de leerlingen, de graanvelden in. Jezus heeft niet zo’n honger en wacht op de weg op hen.
Alleen dan komen twee mannen de hoek van het graan- veld omlopen. Het zijn Farizeeërs, de joden die zich heel precies aan alle regels willen houden. 

Farizeeërs vinden Jezus niet zo aardig en deze twee hadden Jezus en zijn leerlingen deze hele wandeling stiekem in de gaten gehouden. Ze hoopten dat ze Jezus en zijn leerlingen die dag konden betrappen op iets dat niet mag en ja hoor, het is gelukt: zijn leerlingen zijn graan aan het plukken. Dat is werken en dat mag niet! De Farizeeën kijken dan ook flink tevreden als de een tegen Jezus zegt: ‘Kijk nou toch. Je leerlingen zijn aan het werken. Waarom doen ze iets op sabbat dat niet mag?’ 

De Farizeeën glimlachen naar elkaar: nu hebben ze het voor elkaar! Maar Jezus lijkt helemaal niet geschrokken en zegt: ‘Jullie kennen de Bijbel toch zo goed? Hebben jullie dan nooit het verhaal gelezen over toen David op de vlucht was? David en zijn mannen vluchtten voor koning Saul, want koning Saul wilde David dood maken. Ze hadden geen eten bij zich en hadden heel erg hon- ger. Maar toen kwamen ze lang een tempel voor God. Zoals in alle tempels lagen daar de toonbroden, broden die niet gegeten mogen worden. Maar David nam ze mee en hij en zijn mannen aten de broden op. Was God toen boos? Nee, want David en zijn mannen hadden het brood nodig, omdat ze honger hadden.’
Jezus kijkt allebei de Farizeeën aan en zegt dan nog: ‘De sabbat is er om God te prijzen, en om uit te rusten. De regel over niet op sabbat werken is er om de mensen te helpen zich aan de sabbat te houden, want de sabbat is gewoon fijn. Maar als je honger hebt, dan geniet je
niet van de sabbat. Als je even wat graan plukt, is dat probleem opgelost, net zoals toen David de broden uit de tempel pakte. God is daar dan niet boos over, maar Hij is blij dat het probleem is opgelost. Er is dus niks mis mee dat mijn leerlingen wat graan eten.’
De Farizeeën lopen chagrijnig weg. Bah, weer mislukt. 

Jezus vindt dat regels er zijn om mensen te helpen. Als de regels tegenhouden dat je iemand helpt, kun je ze negeren. 

Vergelijkbare berichten