Hernieuwde regels Corona m.i.v. 26 september 2021

De PKN geeft een dringend advies om in de kerk afstand te blijven houden ook al is de verplichte anderhalve meter vervallen. Dat betekent concreet, dat er in een dienst ruimte is voor 100 gemeenteleden. Daarom is het noodzakelijk dat u blijft reserveren voor een dienst. Dit kan tot uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur. Als u merkt dat u op de reservelijst komt, reserveer dan wel, dan kunnen wij u bellen als er plaatsen vrij zijn gekomen. Als u gereserveerd hebt en op zaterdag weet dat u toch niet kunt komen, wilt u dit dan laten weten aan Petra Boiten, tel: 0318 616626 of Anneke de Boer, tel: 0318 483077. Er zal niet naar een toegangsbewijs gevraagd worden, dit past niet bij kerkelijke bijeenkomsten. Bij corona gerelateerde klachten vragen wij u om thuis te blijven. Nadat u welkom geheten bent in de kerk is het nog steeds de bedoeling dat u uw handen desinfecteert. Het toewijzen van een plaats blijft van kracht. 

Volgt u de eredienst in de kerk of thuis, we mogen ons verbonden weten in God onze Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest. 

Namens het coronateam,

Anne Hazenberg, Kees Geluk, Petra Boiten en Anneke de Boer.

Similar Posts