Het loopt tegen het nieuwe jaar

We sluiten het jaar 2017 af. Een veel bewogen jaar, zeggen we dan. Maar wat is er veel gebeurd.

Om maar wat te noemen

Met een nieuwe president in Amerika is er ook een woord springlevend geworden: nepnieuws. Wonderlijk die samenhang!

En Groot Brittannië gaat met aan de gang met de Brexit: uit de Europese Unie.

De Europese Unie zet een procedure in tegen Polen i.v.m. te veel inmenging van de staat in de rechtspraak  – nog niet eerder vertoond.

En onze kerk beëindigt de band tussen de plaatselijke kerkenraden via de classicale tussenlaag richting de synode.

We hebben in één jaar drie opeenvolgende ministers van justitie gehad: Ard van der Steur, Stef Blok en Ferdinand Grapperhaus.

En we hebben een record gehad in de tijdsduur van een kabinetsformatie.

Het voltallige kabinet Rutte III bij de koning

Kerkelijke gemeente

En de kerkelijke gemeente?

Zijn daar opzienbarende dingen gebeurd?

Er zijn verdrietige dingen gebeurd en blijmoedige dingen.

Deels is dat persoonlijk en deels is dat te merken in de zondagse erediensten.

We hebben allerlei verschillende gesprekken gehad op gemeentevergaderingen over het kerk zijn. En op zondag zie je dat lang niet alle gemeenteleden de zondagse erediensten wekelijks bezoeken. Wie er oog voor heeft, ziet hoe er zorgvuldig aan de voorbereiding van allerlei diensten wordt gewerkt. En dan denk ik niet alleen aan de voorgangers, maar ook de organisten, de WelcomeSingers, de kosters, het beamerteam, de opmaak van de liturgie, de dames van het liturgisch bloemwerk en de dames van de kindernevendienst. En het lijkt me goed, dat we met al die inzet het jaar 2018 ook invullen op ons kerkelijk erf. En de gesprekken thuis, op ziekenbezoek of in het leerhuis hebben ook een bijzondere plaats binnen de kerkelijke gemeente. Laten we daar mee doorgaan, ook in het nieuwe jaar.

 

Appen tijdens de autorit?

Woord van het jaar

Het woord van het jaar2017 is: ‘Appongeluk’

Dat betekent een ongeval waarbij een verkeersdeelnemer betrokken is die aan het appen was.

Bijna was het woord van het jaar geworden:  ‘Fipronilei’  (een met het pesticide fipronil besmet ei).

In onze buurt is daar een vreselijke uitwerking geweest, die bedrijfsvoering haast om mogelijk maakt. En dat zorgvuldige werkende gezinnen opeens ‘bedervers van de voedselketen’ worden genoemd is niet goed te verwerken.

Het zijn zo wat kapstokken om de herinnering aan 2017 vast te houden.

En hoe gaan we nu het nieuwe jaar in?

Een zee van tijd

Ik denk aan een het lied ‘Geschonken krijgen wij een zee van tijd’ (van A. C. Bronswijk; te zingen op de melodie van Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’)

Geschonken krijgen wij een zee van tijd.

Het jaar ligt als een brede kuststrook open

en nodigt ons haar stranden te belopen,

het voetpad tussen nu en eeuwigheid.

De tijd ligt vóór ons met z’n eb en vloed:

bekende stromen en nieuwe getijden,

dagen van rouw, of uren van verblijden

en overal uw stem die ons ontmoet.

Uw weidse ruimte nodigt mensen uit,

om voluit op hun toekomst aan te leven.

Moed om te zijn door moed om zich te geven.

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid.

Graag wens ik u heil en zegen voor het jaar onzes Heren 2018

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten