Het wonder op de Berg

Marcus 9: 2- 10

Vier mannen staan op een hoge berg. Het zijn Jezus en zijn vrienden Petrus, Jakobus en Johannes. Waarom heeft Jezus hen hier mee naartoe genomen? Jakobus kijkt voorzichtig naar beneden. Heel diep onder zich ziet hij kleine huizen, kleine wegen en kleine mensen. Petrus kijkt omhoog. Hij ziet een donkere wolk. De wolk is heel dichtbij – Petrus kan hem bijna aanraken. 

En dan gebeurt er iets. Plotseling verandert Jezus. Zijn kleren worden glanzend wit – witter dan ze ooit gezien hebben. En er staan plotseling twee mannen bij hem. Het zijn Elia en Mozes, twee profeten van vroeger. Ze praten met Jezus. Petrus weet niet goed wat hij moet zeggen. Hij zegt: ‘Ehm… Het is eh… Het is fijn dat we hier zijn! Zullen we drie tenten maken, Jezus? Een voor jou, een voor Mozes en een voor Elia?’ Jezus glimlacht. Hij geeft niet echt antwoord. En dan klinkt een stem uit een wolk: ‘Dit is mijn lieve Zoon. Luister naar hem! 

Daarna is alles weer zoals het was. Mozes en Elia zijn weg, de wolk is ook wegVoorzichtig lopen ze naar beneden, de berg af. Vertel maar aan niemand wat jullie gezien hebben,’ zegt Jezus. ‘Als ik ben opgestaan uit de dood, dán mag je het vertellen.’ 

De veertigdagentijd is een tijd om af en toe even stil te worden, zodat je kunt nadenken over wat echt belangrijk is. Maar op zondag is het feest. Dan maken we iets bijzonders mee, net als de vrienden van Jezus op de berg. Waar word jij blij van op deze zondag

Vergelijkbare berichten