Iedereen moet meedoen

Er is een nieuwe regering in de maak waarvan het programma bekend is gemaakt. De regering wijst erop, dat we als burgers in de samenleving moeten willen meedoen. Dat spreekt mij aan: we mogen ons inzetten voor de samenleving met hart en ziel, want God heeft ons op een plaats gezet waarvan Hij iets van ons verwacht.

De maandenlange onderhandelingen monden uit in een oproep aan Nederland:

“Meedoen betekent niet alles van een ander of van de overheid verwachten, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. De overheid heeft te lang gedacht dat door steeds meer regels te maken Nederland er beter voor komt te staan. Dat blijkt echter niet te werken. Mensen kunnen veel zelf als zij daarvoor de vrijheid krijgen: als ondernemer, als werknemer, als docent, agent, verpleger of opvoeder. En als kiezer.”

In Den Haag gaat men ervan uit, dat onze samenleving de gebreken vertoont. Er is een noodzaak om de kwaliteit van onze democratie, de publieke dienstverlening, de veiligheid, het onderwijs en de zorg te verbeteren. De economische situatie van ons land is dramatisch slechter geworden. En in die moeilijke tijd wil het nieuwe kabinet vooruitgang boeken in het oplossen van problemen in de samenleving kampt.

Het kabinet zet zich in voor een sterke economie, een slagvaardige overheid, een betere democratie en een veilige samenleving. Daartoe moet de concurrentiekracht van Nederland herstellen, regelzucht en bureaucratie verminderen, de verantwoordelijkheid van burgers en samenleving versterken en veiligheid worden gewaarborgd. Dit kan het kabinet niet alleen. Iedereen zal naar vermogen en draagkracht moeten bijdragen.

Iedereen moet meedoen. Daarom is het motto: “Meedoen, meer werk, minder regels”.

Wilt u meedoen? In de samenleving, ook in de kerk, in de wijkteams, in de diaconie? Paulus schrijft in 2 Corinthiërs 1:24, dat hij als apostel van Christus, dienaar van God “medewerker wil zijn aan onze vreugde”. Dat is een goed levensmotto: dat je aan elkaars vreugde wilt meewerken. Als we pijnlijke tijden beleven, is de doelstelling nog dringender: om vreugde te vergroten in je eigen kring en van de samenleving. Kan de kerk daaraan niet actief bijdragen. Diaconaal! Als stabiele, hulp biedende factor in de samenleving. Daarbij past om te beginnen: voorbede voor de overheid. Doet u mee? Ik zou het denken.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten