In de leerschool van Mozes: na de Israëlzondag en op de zondag van werelddiaconaat 

Tegen het eind van de woestijnreis sprak Mozes Israël toe. 

Mozes was een man Gods, maar ook een man van het (jonge) volk. Hij legde zijn oor te luisteren bij God, maar luisterde ook naar de vragen van zijn mensen. 

Zo’n luisterhouding is ook voor christenen belangrijk. Luisteren naar wat de Heer zegt én naar wat de mensen zeggen. 

En dan is het de kunst om daar tussen een verbinding te leggen.

Je zult merken, dat het Woord van God soms compacter is dan onze gedachtegangen. En je zult merken, dat onze mening niet altijd Gods mening is.

Mozes verbrijzelt de tafelen der wet (1559) van Rembrandt

Bij de Here God is recht en rechtvaardigheid samen met hartelijkheid, mildheid en genade op een onnavolgbare manier met elkaar verbonden.

Op een bepaald moment lezen we, hoe Mozes zegt: ‘Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.’ (Deuteronomium 6: 20-22).

Eerst zijn er de geboden van God en als kinderen dan vragen, wat betekent dat allemaal en hoe komen we daaraan, ga dan vertellen over de uittocht uit Egypte, over Gods reddingsplan dat helemaal lukte. Dus: geboden en redding horen bij elkaar!

Mozes is duidelijk over het land van de belofte (Deuteronomium 6: 11-18): 

– ‘Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor, dat u de Heer niet vergeet.’

– ‘Laat u niet in met de goden van omringende volken’

– ‘Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de Heer, uw God, u heeft voorgehouden zorgvuldig na en doe wat goed is in zijn ogen’.

In de leerschool

1. Mozes plaatst zijn volk in Gods tegenwoordigheid! De wonderdaden en geboden geven kleur en eigenheid aan die aanwezigheid van God. 

2. Mozes wekt ontzag voor de Here God.

‘Vergeven is Gods liefste en zijn eigenlijke werk, toornen zijn oneigenlijke werk,’ zeiden de reformatoren. 

3 Mozes bood uitzicht: De Here God leidde ons uit, om ons het land te geven dat Hij onze vaderen gezworen had. Dat is een prachtig perspectief! 

Er is toekomst voor ons en die ziet er goed uit!

4. Mozes prees het dienen van God aan. Gods geboden knellen het leven niet af, maar vormen een veilig terrein van leven, loven en dienen.

Op de Israëlzondag hebben we ook geleerd, hoe een goed gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron er toe kan leiden, dat je niet alleen gelooft in Jezus om wat er in dat gesprek gezegd is, maar om wat Jezus zelf zegt.

En op de zondag van het werelddiaconaat weten we, dat de wereld Gods wereld is, waar wij een helpende hand aan kunnen bieden. 

Syarpumeer

Zo is er een project van Kerk in Actie voor de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal. Het is daar een arme toestand. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de regio ligt een groot meer, dat geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis kan verkocht worden op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis. 

Er is zijn vissersboten nodig van zo’n € 5.000 per stuk. 

Er zijn trainingen voor de bevolking rond het meer om op de beste en meest duurzame manier vissen te kweken. 

En er zijn trainingen om een eigen bedrijf op te zetten met het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. 

In de afgelopen jaren zijn mensen begonnen met het opzetten van een geiten- en een groentebedrijf.

Dankzij de ondersteuning op het gebied van landbouw, visserij en toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Wat wij kunnen doen, kan vreugde in het leven geven van anderen: “bijdragen aan uw vreugde”, noemt Paulus dat in 2 Korintiërs 1:24.

En daar kun je toch niet zomaar aan voorbijgaan.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten