In een vernieuwd kerkgebouw

De afgelopen dagen ontvingen we in de pastorie verschillende vertegenwoordigers van het journaille. Steeds lieten we ze de kerk zien. Steeds was er lof voor de entree, de hal en de sfeer in de kerk. En er was bewondering voor een gemeente die dit soort vernieuwing mogelijk maakt. Dat moet u als gemeente dus wel even weten.

We zitten midden in onze voorbereiding voor Kerst. De adventsster uit de kring van de Hernhutters hangt inmiddels. Het is de vredesster, die het gebed van de kerk begeleidt om de vrede van de Vredevorst in de wereld en in ons hart.

En in de verkondiging komen we in aanraking met Abraham, Jacob, Jozef en Mozes. We letten vooral op hun verwachting. In de brief aan de Hebreeën gaat het om bemoediging in geloof. Jozef is als verwaand broertje afgestraft, als aantrekkelijke jongeman erbij gelapt, als dromenverteller opgevallen, als onderkoning succesvol geweest. “Jullie hebben wel kwaad over mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd”, zegt Jozef – indrukwekkend.

Wat mag deze uitspraak voor toekomst hebben in onze harde tijd?

We hebben een waardevolle boodschap in de Bijbel gekregen. Daarvoor mag ons kerkgebouw dienstbaar zijn. In sfeer en stijl, in woord, in beeld misschien ook… Het gebouw leent zich voor een bredere plek in de samenleving. Er kan gebruik van gemaakt worden voor zang en vergaderingen. En nu mag de gemeente zich het gebouw eigen maken. Bouwtechnisch, architectonisch en kunstzinnig zijn keuzen gemaakt. Dat het de beweging van de Geest van Christus mag dienen, is onze wens. Dat het ons mag samenbrengen in eenvoudige verwondering, dat één de naam Vredevorst dragen kan en dat wij in zijn omgeving willen blijven, door dik en dun.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten