Is het Woord van God veilig te stellen?

Vanmorgen is er bevestiging ambtsdragers. Gelukkig kunnen belangrijke dingen in de kerkenraad door een royale kring van gemeenteleden-in-het-ambt besproken en gedragen worden. Gelukkig zijn er weer mensen die bezoekwerk kunnen doen of het diaconale werk mee ter hand nemen.

Toch is ambtsdrager-zijn geen klusje klaren. Het is treden in een verantwoordelijke taak ten dienste van de opbouw van de gemeente van Christus. En het Christus’ kerk, die je dient. De kerk is niet van ons, ook al staat het zakelijk op onze naam.

Daarom spreken ambtsdragers uit, dat ze heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaarden als enige regel van geloof.

In de krant las ik, hoe een dominee schreef: bij onze kerk is het Woord van God veilig. De dominee bedoelt, dat in zijn kerken (Gereformeerd, vrijgemaakt) nu wel grote onrust is over moderne invloeden, maar dat het Schriftgezag buiten discussie staat.

Ik denk nog even na. kan een kerk het Woord van God veilig stellen? Zo van: in de grond stoppen, of in de kluis, of buiten alle discussie houden? Op slot doen?

In de Reformatie is ontdekt, dat het Evangelie nooit per definitie “veilig” is in de kerk – de kerk kan bewust of onbewust dwalen. Daarom is de ontdekking van de Reformatie, dat de kerk alleen veilig is, als ze blijft bij het Evangelie – waar het gaat over Christus en zijn rechtvaardig-making in het licht van Gods beloften en dat God niet laat varen het werk van zijn handen. Je kunt wel graag willen, dat je kerk Gods Woord trouw blijft, maar daarvoor kun je beste uitgaan van: ‘bid en werk’.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten